aktuality

Náterové látky približujú nové slovenské normy vo februárovom vestníku ÚNMS

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uviedol nové STN vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac február 2021.

  • STN EN ISO 15528 (67 3006) • Náterové látky a ich suroviny. Odber vzoriek stanovených ISO 15528: 2020 (EN ISO 15528: 2020;ISO 15528: 2020)
  • STN EN ISO 2431 (67 3013) • Náterové látky. Stanovenie výtokového času výtokovými pohárikmi kvalifikovanými ISO 2431: 2019, opravená verzia 2019-09 (EN ISO 2431: 2019; ISO 2431 Corrected version 2019-09: 2019)
  • STN EN ISO 21683 (670576) • Pigmenty a plnidlá. Stanovenie experimentálne simulovaného uvoľňovania nanoobjektov z farieb, lakov a impregnovaných plastov podľa ISO 21683: 2019 (EN ISO: 21683: 2020; ISO 21683: 2019)
  • STN EN ISO 2629-3 (67 3041) • Spojivá náterových látok. Stanovenie hydroxylového čísla. Časť 3: Rýchla skúška podľa ISO 4629-3: 2018 (EN ISO 2629-3: 2020; ISO 2629-3: 2018)
  • STN EN ISO 2409 (67 3085) • Náterové látky. Skúška mriežkovým rezom dodržaním ISO 2409: 2020 (EN ISO 2409: 2020; ISO 2409: 2020)
  • STN EN ISO 2810 (67 3113) • Náterové látky. Prirodzené starnutie. Expozícia a hodnotové ukazovatele cez ISO 2810: 2020 (EN ISO 2810: 2020; ISO 2810: 2020)
  • TNI CEN ISO/TR 19402 (67 3122) • Náterové látky. Priľnavosť náterov hodnotených ISO 19402: 2018 (CEN/TR 19402: 2020; ISO/TR 19402: 2018)
  • TNI CEN ISO/TR 21555 (67 3123) • Náterové látky. Prehľad skúšobných metód na tvrdosť povlakov a odolnosť povlakov proti korózii opotrebovaním podľa ISO/TR 21555: 2019 (CEN ISO/TR 21555: 2020; ISO/TR 21555: 2019)
  • STN EN ISO 4625-1 (67 1007) • Spojivá pre náterové látky. Stanovenie bodu mäknutia. Časť 1: Metóda krúžok–guľôčka podľa ISO 4625-1: 2020 (EN ISO 4625-1: 2020; ISO 4625-1: 2020)
  • STN EN ISO 15184 (67 3075) • Náterové látky. Stanovenie tvrdosti filmu skúškou s ceruzkou podľa ISO 15184: 2020 (EN ISO 15184: 2020; ISO 15184: 2020)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina