drevoservis

Ceny kulatiny letos porostou, u řeziva je podle pilařů snad brzy doženou

Drevoservis_Situace
Jediným sortimentem s váznoucím odbytem je dnes pouze vláknina, která se během dlouhého skladování u cest mění v palivo
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Přestože byl rok 2020 chladnější a deštivější než roky předešlé a lesům to zcela určitě prospělo, vleklá kůrovcová kalamita tím nekončí, byť se její šíření na řadě míst České republiky lesníkům již podařilo takříkajíc dohnat v tom smyslu, že dosavadní růst objemu kalamitních těžeb se zastavil. To způsobilo v kombinaci s jinými, zejména zahraničními vlivy zastavení propadu cen jehličnatého dříví, především smrkového a jeho zdražení ve IV. čtvrtletí. Pro letošní rok tak vlastníci lesů a s nimi i tuzemští pilaři očekávají nejen další růst cen kulatiny, ale i možný nedostatek některých sortimentů na trhu, tak jako před kalamitou. Kdy a do jaké míry začnou vyšší ceny dřevní suroviny korespondovat s cenami řeziva, ukáže čas.

Boj s kůrovcem bude pokračovat i letos

Čeští lesníci navzdory teplotně a srážkově příznivějšímu roku 2020 pokračovali, a i nadále budou pokračovat v boji s kůrovcovou kalamitou, neboť předchozí několik let přetrvávající sucho stresovalo stromy natolik, že stále odumírají. Bez ohledu na roční období, Covid-19 nebo cokoli jiného pokračují v jejich vyhledávání a těžbě s cílem kalamitu postupně zastavit a obnovit vytěžené plochy.

Především pak náš největší lesní hospodář s.p. Lesy ČR (dále LČR), který měl podle informací generálního ředitele Ing. Josefa Vojáčka z konce roku vloni vytěžit 14,3 mil. kubíků dříví, většinou kůrovcového. To je sice o cca 400 tis. kubíků více než v roce 2019 (13,9 mil. m3), ale naproti tomu o 600 tis. m3 méně, než bylo původně plánovaných 14,9 mil. kubíků. Situace v lesních porostech LČR se podle něj postupně zlepšuje na střední Moravě a také v některých oblastech Vysočiny. Naopak nejrychleji se rozvíjí v Libereckém kraji, kde bude eskalovat v letošním roce. A to hlavně v hraniční oblasti s národním parkem České Švýcarsko, kde je situace spojená s kůrovcem nejvážnější.

S těmito informacemi se svým způsobem ztotožňuje i poslední aktualizace tzv. Kůrovcové mapy ze září loňského roku, podle které bylo u nás na základě rozdílové analýzy satelitních snímků detekováno (zjištěno) v období od července 2020 do září 2020 cca 8,1 tis. ha těžeb převážně jehličnatých porostů, dále cca 8,3 tis. ha jehličnatých souší nově detekovaných v září 2020 a cca 6,9 tis. ha nezpracovaných jehličnatých souší detekovaných z předchozího období (červenec 2020).

Dle celkové výměry těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech byly za sledované období nejvíce zasaženými především ORP Děčín (cca 1550 ha) a Jihlava (rovněž cca 1550 ha), dále pak Boskovice, Třebíč, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a další. Proti předchozímu období (duben 2020), kdy v čele této negativní statistiky stála ORP Třebíč (viz ZDE), tedy nastala změna a nejvíce zasaženou ORP (dle součtu detekovaných těžeb a souší) se spolu s Jihlavou stala i ORP Děčín, kde má dominantní vliv výše zmíněný vývoj situace v NP České Švýcarsko.

S menšími objemy se začaly zvyšovat ceny

S loňským pozitivním vývojem počasí se podle Ing. Jaroslava Rygla, statutárního ředitele Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou, a.s., šíření kůrovcové kalamity stabilizovalo, což se projevilo i ve vyšší poptávce po dříví, zejména po smrkových kulatinových sortimentech. Významným způsobem do trhu s dřívím zasáhl i výrazný nárůst podílu obchodních aktivit LČR, čímž podle názoru představitelů i některých dalších lesnických firem, ve srovnání s rokem 2019 výrazně klesly objemy těženého a obchodovaného dříví. V případě cen smrkové dřevní hmoty to vedlo k ukončení sestupné tendence a v posledním čtvrtletí i k mírnému nárůstu (viz náš pravidelný cenový průzkum ZDE). Do letošního roku proto menší lesní společnosti vstupovaly s určitými obavami, jak se nabídka dříví na trhu bude vyvíjet a jaká bude v tomto směru strategie vlastníků, těžebně-obchodních firem a zpracovatelů.

Vysoký podíl exportu do Číny, který byl hlavním pilířem obchodní politiky posledních dvou let, je možným rizikem i pro letošní rok. Nicméně významný vliv na trh bude mít také obchodní politika LČR, neboť pokud trend s poklesem nabídky kůrovcového dříví bude pokračovat, může v krátké době dojít k jeho prudkému obratu, kdy lokální zpracovatelé budou nuceni motivovat své dodavatele, aby si zajistili potřebné surovinové zdroje pro své kapacity.

Vzestupný cenový trend potvrzují i pilaři u nás…

Rostoucí poptávku po kulatině a její vloni započaté větší či menší cenové navýšení potvrzují také tuzemští pilaři. Např. na severu Vysočiny a v jihovýchodní části Pardubického kraje začala být kulatina natolik žádaná, že v podstatě nikdo z dodavatelů nemá dnes problém ji prodat. Výjimkou je vláknina, jejíž větší či menší objemy se na řadě míst Vysočiny již druhým rokem povalují u silnic a po kvalitativní stránce už není vláknitou, ale palivem.

Tato skutečnost se např. podle Ing. Jiřího Pražana, jednatele Dřevozávodu Pražan v Poličce na Svitavsku, projevila dramatickým nárůstem cen, které mezi loňským IV. a letošním I. čtvrtletím v případě pilařské kulatiny v kvalitách IIIA / III B a III C šly nahoru v průměru o 150–200 Kč/m3, a v kvalitě III D dokonce o 250–300 Kč/m3. To může mít zásadní vliv na ekonomiku pilařských firem, které se snaží tuto skutečnost promítnout v cenách řeziva. I přesto, že obchodníci s řezivem a jeho zpracovatelé o tomto pro pilaře nutném cenovém nárůstu vědí a svým způsobem s ním i počítají, tak takovýto skokový nárůst výrobcům zatím akceptovat nechtějí, což je problém hlavně pro exportéry řeziva, kterým je i zmíněný Dřevozávod Pražan.

„Odbytový indikátor výroby a prodeje řeziva v Rakousku a Německu, kam hlavně exportujeme, má od července 2020 prudce stoupající trend. Za období posledních dvou měsíců (listopad–prosinec 2020) stoupl ze 110 % na 114,5 % a podle odborníků je nárůst cen řeziva a některých výrobků z něj neodvratný i v roce 2021. Důvodem jsou dobře fungující evropské trhy a velmi dobré ceny v USA, které podobně jako v Evropě oproti loňskému září stouply o 10–20 %. Ke konci roku tak cena např. tzv. čtyřmetrových hoblerek 22×120, 150 mm (franco italské hranice) činila 238–250 EUR/m3, bočního řeziva (17–21×95–115 mm) 141–160 EUR/m3 či KVH hranolů (na trzích Rakouska a Německa) 295–355 EUR/m3. Takže ceny, jak vidno rostou, ale my jsme se zatím na taková čísla nedostali,“ vysvětluje Ing. Jiří Pražan a dodává, že po ekonomické stránce bude I. čtvrtletí pro firmu určitě výrazně horší než IV. či III. čtvrtletí loňského roku.

V tomto směru bude podle něj hodně záležet i na skladbě nakupované kulatiny, respektive na poměru kvalitativně lepší III B a III C třídy ke třídě III D, který se už klasicky sezónně v I. čtvrtletí zásadně mění, neboť dodavatelé většinou zásobují pilu také čerstvou kulatinou, což je sice po výrobní stránce příjemné, ale vede k výraznému zvýšení průměrných nákupních cen.

Zmíněná čerstvá hmota zpravidla nepochází z úmyslných těžeb, ale z nahodilých těžeb v rámci tzv. preventivních opatření, kdy lesníci vyhledávají a kácí i zdánlivě zdravé, ale ve skutečnosti napadené stromy na okrajích likvidovaných kalamitních porostů, kde se ještě nedospělí kůrovci z druhého rojení snaží přezimovat pod kůrou, na což je upozorní větší výskyt ptáků (datel strakapoud a další) na poškozených stromech.

…a také u sousedů

Za výše zmíněným cenovým nárůstem kulatiny podle názoru našich pilařů není jen samotné utlumování těžeb, ale také v průběhu uplynulých dvou let vytvořené exportní kanály, kterými značné objemy českého dříví mizí přes Polsko dál do Číny, kam za prvních 11 měsíců loňského roku bylo z ČR vyvezeno 3,1 mil. m3.

Ještě větší množství (3,7 mil. m3 za leden–září 2020) bylo vyvezeno do Rakouska a další velké objemy kulatiny směřovaly také do Německa, Polska, na Slovensko a do Rumunska. Tamní importéři, přestože při odvozu kamióny dají za dopravu jednoho kubíku 350–500 Kč a někdy i více dle vzdálenosti, byli podle informací některých vlastníků lesů ochotni začátkem roku na odvozním místě platit za kulatinu např. III D i 1200–1300 Kč/m3, což se jim vzhledem k jejich domácím cenám ještě pořád vyplácí.

Například v Rakousku a Německu totiž ceny pilařské kulatiny podle tamních statistik začaly stoupat již od druhé poloviny III. čtvrtletí a od října do konce roku se zvedly o 15–20 EUR/m3. Konkrétně pak u pilařské kulatiny B, 2b byl kubík franco les prodáván v severních oblastech Rakouska za 77 EUR, v jižních oblastech až za 85 EUR, v Bavorsku za 66–75 EUR a v Baden Würtenbersku za 68–84 EUR.

Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina