aktuality

Koncepciu š.p. LESY SR schválilo aj prvé zasadnutie dozornej rady

Účastníci 1. rokovania dozornej rady š.p. LESY SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Jeden z najdôležitejších orgánov š.p. LESY SR – Dozorná rada – mala úvodné zasadnutie po zmenách v manažmente podniku a ďalších orgánov. Základom jej pôsobenia je kontrola činnosti nad hospodárením podniku. Rokovanie otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. za prítomnosti zástupcu zakladateľa Ing. Michala Tomčíka generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPa RV SR, vedenia š.p. LESY SR v čele s povereným generálnym riaditeľom Ing. Tomášom Čukom.

Na formovaní dozornej rady sa podieľalo ministerstvo na základe výberových konaní. Predsedom dozornej rady š.p. LESY SR sa stal prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, ktorý pôsobí na Katedre prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen. Výber sa uskutočnil z troch prihlásených odborníkov.

Do výberového konania ďalších členov dozornej rady bolo prihlásených osem kandidátov, hranicu úspešnosti vo výbere dosiahli Ing. Adrián Macko, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Erik Sibal a Ing. Miroslav Tököly.

Ďalší traja členovia dozornej rady š.p. LESY SR sú zvolení z radov zamestnancov: Ing. Igor Viszlai (podpredseda dozornej rady), Ing. Peter Zima, Jozef Minárik. Odborovú organizáciu zastupuje v dozornej rade Ing. Martin Kovalčík.

Funkčné obdobie dozornej rady je 5 rokov. Na zasadnutí schválili koncepciu podniku na rok 2021. V kľúčových veciach navrhli rezervu pre prípadné korigovanie rozvoja. Kompletné zloženie dozornej rady je od 15. decembra 2020. Činnosť dozornej rady je v súlade so zákonom č. 111/1990 Z. z. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a so Štatútom dozornej rady.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina