aktuality

Nové normy v SR zachytávajú aj urýchlené starnutie dreva

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uviedol ponuku nových STN vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac január 2021. Prináša podklady pre uverejnenie 131 nových noriem, 18 zmien a 4 opravy aktuálnych noriem.

 • STN EN 84 (49 0696) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Urýchlené starnutie ošetreného dreva na biologické skúšky. Postup vyplavovaním (EN 84: 2020)
 • STN EN 73 (49 0695) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Urýchlené starnutie ošetreného dreva na biologické skúšky. Postup odvetrávaním (EN 73: 2020)
 • STN EN ISO 4625-1 (67 1007) • Spojivá pre náterové látky. Stanovenie bodu mäknutia. Časť 1: Metóda krúžok–guľôčka podľa ISO 4625-1: 2020 (EN ISO 4625-1: 2020; ISO 4625-1: 2020)
 • STN EN ISO 15184 (67 3075) • Náterové látky. Stanovenie tvrdosti filmu skúškou s ceruzkou podľa ISO 15184: 2020 (EN ISO 15184: 2020; ISO 15184: 2020)
 • TNI CEN/TR 17538 (91 0291) • Nábytok. Jednotné skúšobné zariadenie. Skúšobné peny a matrace (CEN/TR 17538: 2020)
 • STN EN 1081+A1 (91 7832) • Pružné laminátové a modulárne viacvrstvové podlahové krytiny. Stanovenie elektrického odporu (EN 1081+A1: 2020)
 • STN EN ISO 19353 (83 3390) • Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom v zmysle ISO 19353: 2019 (EN ISO 19353: 2019; ISO 19353: 2019)
 • STN EN ISO 52018-1 (73 0706) • Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiace s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami konštrukcií. Časť 1: Prehľad možností stanovených ISO 52018: 2017 (EN ISO 52018-1: 2017; ISO 52018-1: 2017)
 • STN CEN ISO/TR 52018-2 (73 0706) • Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiace s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami konštrukcií. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie v zmysle ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2: 2017; ISO 52018-2: 2017)
 • STN EN ISO 52010-1 (73 0719) • Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Konverzia kritických údajov na energetické výpočty podľa ISO 52010-1: 2017 (EN ISO 52010-1: 2017; ISO 52010-1: 2017)
 • TNI CEN ISO/TR 52010-2 (73 0719) • Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Konverzia kritických údajov na energetické výpočty. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie podľa ISO 52010-2: 2017 (ISO/TR 52010-2: 2017; ISO 52010-2: 2017)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina