aktuality

Co všechno přináší daňový balíček?

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Sněmovnou schválená senátní úprava daňového balíčku přináší kromě zrušení superhrubé mzdy i další výrazné daňové změny. Zavádí se např. stravovací paušál či se mění odpisy. Novinky platí od 1. ledna 2021.

Snížení daně z příjmů

Končí superhrubá mzda. Daň z příjmů se bude nově počítat ze mzdy hrubé a nikoli superhrubé. Základní sazba bude činit 15 %, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 141 tisíc) se pak bude odvádět daň ve výši 23 %.

Kromě snížení samotné daně se rovněž zvýší základní sleva na dani, a to ze stávajících 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a následně v roce 2022 na 30 840 Kč. Díky tomu se sníží i zdanění některých OSVČ.

Zavedení stravovacího paušálu

Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Konkrétně nyní platí, že daňově uznatelné jsou výdaje (náklady) vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Nově bude i peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy. Horní limit stravného za současné právní úpravy u zaměstnance, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, je aktuálně 103 Kč. Pokud by tedy zaměstnavatel vyplácel maximální možnou částku, půjde při 22 pracovních dnech (letošní maximální počet pracovních dnů v měsíci) o nedaněný příspěvek 1584 Kč měsíčně.

Zrušení limitu u daňového bonusu

Změny se také dotknou daňového zvýhodnění na dítě, respektive limitu pro daňový bonus, který aktuálně činí 60 300 Kč. Nově už žádný limit nebude.

Prodloužení období pro bezúplatná plnění v boji s koronavirem

OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do konce letošního roku.

Změny u odpisů

U nehmotného majetku došlo ke zrušení daňového odpisování a podnikatelé si tak vystačí s účetními odpisy, které budou plně daňově uznatelné.

U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

V neposlední řadě se změní kvůli odpisům i definice dlouhodobého majetku k DPH.

Snížení spotřební daně u motorové nafty

U motorové nafty se sazba spotřební daně sníží o 1 korunu na litr.

Změny u místního koeficientu daně z nemovitých věcí

Obce budou moct nově stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už nebude třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Nově bude možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina