aktuality

Stravné a cestovní náhrady pro rok 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny vyhlášky pro zahraniční i tuzemské cestovní náhrady. Upravují stravné, náhradu za používání silničních motorových vozidel i cenu pohonných hmot.

Tuzemské stravné

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2021 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 589/2020.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra (nejméně) Státní sféra
5 až 12 hodin 91 Kč 91 Kč – 108 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138 Kč 138 Kč – 167 Kč
Déle než 18 hodin 217 Kč 217 Kč – 259 Kč

Zahraniční stravné

Vyhláška o zahraničních cestovních náhradách vyšla ve Sbírce zákonů již 9. prosince pod číslem 510/2020. Mění se sazby stravného v několika zemích, včetně členských států EU. Změny sazeb v jednotlivých zemích ukazuje následující tabulka.

Země Rok 2020 Rok 2021
Afghánistán 40 EUR 45 EUR
Albánie 35 EUR 40 EUR
Bulharsko 35 EUR 40 EUR
Čad 45 EUR 50 EUR
Filipíny 35 EUR 40 EUR
Indonésie 35 EUR 40 EUR
Kamerun 45 EUR 50 EUR
Kuba 50 EUR 55 EUR
Niger 45 EUR 50 EUR
Nigérie 45 EUR 50 EUR
Rovníková Guinea 45 EUR 50 EUR
Senegal 45 EUR 50 EUR
Slovinsko 35 EUR 40 EUR
Svatý Tomáš a Princův ostrov 35 EUR 40 EUR
Švédsko 50 EUR 55 EUR
Tchaj – wan 40 EUR 45 EUR
Turkmenistán 40 EUR 45 EUR

Stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2021 ovlivní i stravování zaměstnanců, pokud se zaměstnavatel rozhodne pro zaměstnanecký benefit formou nového peněžitého příspěvku – tzv. stravenkového paušálu. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2021 se tak bude jednat o částku 75,60 Kč (70 % z 108 Kč). Samozřejmě za předpokladu, že novela zákona o daních z příjmů, která změnu přináší, nabude účinnosti. Což možná nenastane začátkem roku 2021, ale až v jeho průběhu.

Snížené stravné

V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada za používání silničních motorových vozidel

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2021

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro OSVČ.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2021 činí:

  • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 27,20 Kč u motorové nafty,
  • 5 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina