aktuality

Drevná a požiarna bezpečnosť s celosvetovými novými poznatkami

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zaužívaný cyklus pravidelných konferencií „Drevo a požiarna bezpečnosť“ mal od roku 1988 vždy májový termín. Prvých sedem ročníkov sa konalo pod garantovaním Technickej univerzity Zvolen – Drevárskej fakulty. Jej 8. ročník pred štyrmi rokmi prešiel na Žilinskú univerzitu – Fakultu bezpečnostného inžinierstva. Plánovaný 9. ročník museli z dôvodov celosvetovej pandémie, bezpečnosti účastníkov, zachovania hygienických štandardov preložiť na novembrový termín, dokonca na online formu cez konferenčný portál. Medzinárodná konferencia Wood & Fire Safety 2020 sa uskutočnila 2. a 3. novembra 2020. A už je aj naplánovaný jubilejný 10. ročník – od 12. do 15. mája 2024.

Nový formát medzinárodnej konferencie sa uskutočnil pod záštitou rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Garantom a predsedom konferencie bola doc. Ing. Linda Makovická – Osvaldová, PhD. Odborné referáty zaradili do šiestich blokov a doplnili 16 prezentáciami v plagátovej časti. Prihlásení účastníci konferencie sa počas oboch dní mohli pripojiť na konferenčný portál a sledovať priebeh referátov s možnosťou vstupu do diskusie.

Cieľom bolo priniesť nové pohľady do tejto multidisciplinárnej oblasti. Rámcové témy:

  • Štruktúra a vlastnosti dreva a jeho zmeny pri vysokých teplotách – 12 referátov
  • Retardácia horenia dreva a materiály na báze dreva – 8 referátov
  • Požiarne modely – skúšky, certifikácia, vyšetrovanie príčin, požiarna dynamika, modelovanie požiarneho správania – 8 referátov
  • Požiarna bezpečnosť drevných predmetov – 12 referátov
  • Lesné požiare – 6 referátov
  • Ostatné témy zamerané na drevo a požiarnu bezpečnosť

V rámci pozoruhodných piatich úvodných prednášok z USA (2), Austrálie, Francúzska a Kórejskej republiky upútali skúsenosti z Forest & Wood Products Melbourne, ktoré predniesol Boris Iskra. Predstavil zmenu austrálskeho stavebného zákona, ktorý umožňuje od roku 2016, aby obytné a kancelárske budovy mohli stavať až do výšky 25 m (zvyčajne 8-poschové). Tento prístup rozšírili v roku 2019 na všetky triedy budov vrátane maloobchodných priestorov, škôl a nemocníc. Austrálsky výskumný ústav BCA podrobne modeloval požiarne inžinierstvo a analýzy. Požiarne skúšky sa uskutočnili v plnom rozsahu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina