aktuality

Závazné normy budou k dispozici zdarma!

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V září 2020 schválila Sněmovna novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, která veřejnosti zajistí bezplatný přístup k závazným technickým normám. Norma prošla Senátem a 19. listopadu 2020 ji podepsal prezident.

V současné době je u nás v platnosti cca 36 000 norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však cca 4200 určených a harmonizovaných norem, jejichž dodržování stát vyžaduje. Přesto stát ani tyto normy v drtivé většině neposkytuje zdarma. Podle studie, kterou si nechala zpracovat obecně prospěšná organizace Kverulant.org, v českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují dodržování 3400 harmonizovaných technických norem. Mimo to 11 právních předpisů nařizuje dodržování dalších 800 určených norem.

Ledy se pohnuly až začátkem roku 2019, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) zajistilo pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný online přístup nejprve k 8 technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další normy.

Počátkem února 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČAS zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Novela mj. zavádí tzv. sponzorovaný přístup k technickým normám, což v praxi znamená povinnost orgánu veřejné správy umožnit bezplatný přístup k ČSN normám v případě, že se tato stane na základě legislativní činnosti tohoto orgánu obecně závaznou.

Za „sponzorovaný přístup“ budou České agentuře pro standardizaci platit ministerstva nebo úřady, které mají danou normu ve své působnosti. Paušální částka bude činit nejvýše 23 milionů Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví vyhláška. Odvíjet se bude od počtu stran příslušné technické normy a počtu požadovaných přístupů. Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit technickými normami, k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. To se bude týkat nejen firem či živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje nastudovat.

Novelu zákona schválila 18. září 2020 Sněmovna, následně norma prošla Senátem a 19. listopadu 2020 ji podepsal prezident. Účinnosti nabude patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina