aktuality

AČN vyhlásila 4. ročník INVESTICE ROKU

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Asociace českých nábytkářů (AČN) – koronaviru navzdory – vyhlásila nový ročník ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“. Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín, záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky.

Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo a výrobu v České republice podle platné legislativy. Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.

Termín pro přijímání přihlášek k ocenění INVESTICE ROKU 2020 je do 15. prosince 2020. (K tomuto datu musí být investice zrealizována a bude možné ji na místě prohlédnout). Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na acn@czechfurniture.com. K přihlášce je třeba přidat digitální záznam technologie (fotografie) a zjednodušený popis – k čemu technologie slouží, jaký bude mít pro firmu přínos, jak se zlepší kvalita výrobků. Důležité je uvést orientační cenu.

Investice bude posuzována hodnotitelskou komisí, jmenovanou představenstvem AČN, kterou tvoří nezávislí odborníci Jiří Škoda a Ing. arch. Pavel Kraus. Investice bude hodnocena z hlediska:

  • funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu
  • zohlednění materiálového toku
  • poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti
  • odvážnosti investice
  • zvýšení kvality výsledného produktu
  • bezpečnosti technologie
  • ekologie
  • předmětem hodnocení nebudou stavby a stavební úpravy

Více informací na www.czechfurniture.com.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina