aktuality

Novembrové STN s detailmi elektronických a informačných postupov

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vestník ÚNMS SR prináša prehľad nových technických noriem STN. Novembrový vestník 2020 uverejňuje 139 nových technických noriem, 11 zmien a 2 opravy noriem.

 • STN EN ISO 19085-13 (49 6115) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 13: Viaclistové kotúčové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním podľa ISO 19085-13: 2020 (EN ISO 19085-13: 2020; ISO 19085-13: 2020)
 • STN EN ISO 17007 (95 0108) • Proces údržby a súvisiace ukazovatele (EN 17007: 2020)
 • STN EN ISO 14907-1 (01 8572) • Elektronický výber poplatkov. Skúšobné postupy pre používateľa a pevné zariadenia. Časť 1: Opis skúšobných postupov v zmysle ISO 14907-1: 2020 (EN ISO 14907-1: 2020; ISO 14907-1: 2020)
 • STN EN 319 412-5 V2.3.1 (87 9402) • Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 5: Vyhlásenie QC (EN 319 412-5: 2020 V2.3.1)
 • STN EN ISO 14063 (83 9063) • Environmentálne inžinierstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady podľa ISO 14063: 2020 (EN/ISO 14063: 2020; ISO 14063: 2020)
 • STN EN 59600-4-6 (36 7254) • Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-6: Faktor opätovného využitia energie (EN 59600-4-6: 2020)
 • STN EN ISO/IEC 29100 (36 9758) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Rámec ochrany osobných údajov podľa ISO/IEC 29100: 2011, vrátane zmeny A1: 2018 (EN ISO/IEC 29100: 2020; ISO/IEC 29100: 2011; ISO/IEC 29100: 2011/ Amd 1: 2018)
 • STN EN ISO/IEC 30111 (36 9759) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Procesy riešenia zraniteľnosti podľa ISO/IEC 30111: 2019 (EN ISO/IEC 30111: 2020; ISO/IEC 30111: 2020)
 • STN EN ISO/IEC 27011 (36 9761) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov pre opatrenia informačnej bezpečnosti založený na ISO/IEC 27002 pre telekomunikačné organizácie podľa ISO/IEC 27011: 2016 (EN ISO/IEC 27011: 2020; ISO/IEC 27011: 2016)
 • STN EN ISO/IEC 27018 (36 974) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ v zmysle ISO/IEC 27018: 2019; EN ISO/IEC 27018: 2020; ISO/IEC 27018: 2019)
 • STN EN ISO/IEC 29147 (36 9769) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Odhalenie zraniteľnosti v zmysle ISO/IEC 29147: 2018 (EN ISO/IEC 29147: 2020; ISO/IEC 29147: 2018)
 • TNI CEN ISO/TR 18401 (60 3036) • Nanotechnológie. Jednoduché vysvetlenia vybraných termínov súboru ISO/IEC 80004 podľa ISO/TR 18401: 2017 (CEN ISO/TR 18401: 2020; ISO/TR 18401: 2017)

Niektoré opravy v doteraz platných technických normách

 • STN EN 16931-1+A1/AC (36 9640) • Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. (Prístup k tejto technickej publikácii je sponzorovaný. Publikáciu možno bezplatne stiahnuť.) Oprava AC (EN 16931-1: 2017 + A1: 2019/AC: 2020)
 • STN EN 17333-2/AC (66 8585) • Charakterizácia jednozložkovej peny (OCF). Časť 2: Napeňovanie. Oprava AC (EN 17333-2: 2020/AC: 2020)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina