aktuality

Novembrové STN s detailmi elektronických a informačných postupov

Ilustračné foto
moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vestník ÚNMS SR prináša prehľad nových technických noriem STN. Novembrový vestník 2020 uverejňuje 139 nových technických noriem, 11 zmien a 2 opravy noriem.

 • STN EN ISO 19085-13 (49 6115) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 13: Viaclistové kotúčové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním podľa ISO 19085-13: 2020 (EN ISO 19085-13: 2020; ISO 19085-13: 2020)
 • STN EN ISO 17007 (95 0108) • Proces údržby a súvisiace ukazovatele (EN 17007: 2020)
 • STN EN ISO 14907-1 (01 8572) • Elektronický výber poplatkov. Skúšobné postupy pre používateľa a pevné zariadenia. Časť 1: Opis skúšobných postupov v zmysle ISO 14907-1: 2020 (EN ISO 14907-1: 2020; ISO 14907-1: 2020)
 • STN EN 319 412-5 V2.3.1 (87 9402) • Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Profily certifikátu. Časť 5: Vyhlásenie QC (EN 319 412-5: 2020 V2.3.1)
 • STN EN ISO 14063 (83 9063) • Environmentálne inžinierstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady podľa ISO 14063: 2020 (EN/ISO 14063: 2020; ISO 14063: 2020)
 • STN EN 59600-4-6 (36 7254) • Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-6: Faktor opätovného využitia energie (EN 59600-4-6: 2020)
 • STN EN ISO/IEC 29100 (36 9758) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Rámec ochrany osobných údajov podľa ISO/IEC 29100: 2011, vrátane zmeny A1: 2018 (EN ISO/IEC 29100: 2020; ISO/IEC 29100: 2011; ISO/IEC 29100: 2011/ Amd 1: 2018)
 • STN EN ISO/IEC 30111 (36 9759) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Procesy riešenia zraniteľnosti podľa ISO/IEC 30111: 2019 (EN ISO/IEC 30111: 2020; ISO/IEC 30111: 2020)
 • STN EN ISO/IEC 27011 (36 9761) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov pre opatrenia informačnej bezpečnosti založený na ISO/IEC 27002 pre telekomunikačné organizácie podľa ISO/IEC 27011: 2016 (EN ISO/IEC 27011: 2020; ISO/IEC 27011: 2016)
 • STN EN ISO/IEC 27018 (36 974) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ v zmysle ISO/IEC 27018: 2019; EN ISO/IEC 27018: 2020; ISO/IEC 27018: 2019)
 • STN EN ISO/IEC 29147 (36 9769) • Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Odhalenie zraniteľnosti v zmysle ISO/IEC 29147: 2018 (EN ISO/IEC 29147: 2020; ISO/IEC 29147: 2018)
 • TNI CEN ISO/TR 18401 (60 3036) • Nanotechnológie. Jednoduché vysvetlenia vybraných termínov súboru ISO/IEC 80004 podľa ISO/TR 18401: 2017 (CEN ISO/TR 18401: 2020; ISO/TR 18401: 2017)

Niektoré opravy v doteraz platných technických normách

 • STN EN 16931-1+A1/AC (36 9640) • Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. (Prístup k tejto technickej publikácii je sponzorovaný. Publikáciu možno bezplatne stiahnuť.) Oprava AC (EN 16931-1: 2017 + A1: 2019/AC: 2020)
 • STN EN 17333-2/AC (66 8585) • Charakterizácia jednozložkovej peny (OCF). Časť 2: Napeňovanie. Oprava AC (EN 17333-2: 2020/AC: 2020)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina