drevoservis

Drevospracujúci sektor na Slovensku

Drevoservis_DSP
Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Často v tejto súvislosti skloňujeme spojenia: Nevyužitý potenciál strategickej suroviny – dreva na Slovensku… Príležitosť, stať sa jedným z pilierov slovenskej ekonomiky… Byť rovnocenným hráčom s automotive sektorom… Zvyšovať pridanú hodnotu a efektivitu… Ako na tom sme, napovedia čísla, štatistiky. Azda napovedia, azda inšpirujú, azda nesklamú.

Skúsme porovnať porovnateľné ukazovatele, ktoré sme zozbierali z dostupných zdrojov Štatistického úradu SR a v spolupráci s týždenníkom TREND sme ich interpretovali týmto spôsobom.

Piliarsky priemysel

Výmera lesov na Slovensku je 2 023 051 ha (rok 2019), z toho hospodárske lesy sú 73 %, ochranné lesy 17 % a lesy osobitného určenia 10 %. Najzalesnenejší je Žilinský samosprávny kraj. Ihličnatých a prevažne ihličnatých lesov je u nás 26 %, zmiešaných lesov 20 %, listnatých a prevažne listnatých lesov 54 %. Jeden človek za jeden rok spotrebuje 330 kg kyslíka, čo vyprodukujú dva stromy ročne. Pri aktuálnej úrovni ťažby dreva, čo je vyše 9 miliónov m3, štruktúre a objeme produkcie výrobkov z dreva sa zvýšilo ročné množstvo uhlíka v produktoch približne o 1,5 milióna ton. Keďže hlavným spôsobom využitia listnatého dreva na Slovensku je výroba celulózy a papiera, zhoršenie uhlíkovej bilancie vyplýva z krátkej životnosti, a teda aj neschopnosti dlhodobejšie skladovať uhlík. Slovensko v súčasnosti viac dreva exportuje ako dováža. Priemerný objem exportu za posledných desať rokov dosiahol 2,5 milióna m3. V exporte dreva prevládali ihličnaté výrezy prvej až tretej kvalitatívnej triedy.

Napriek tomu, alebo práve preto, je piliarsky sektor, ktorý sa dlho nevedel dostať z marazmu zapríčineným krízou spustenou v roku 2008, v posledných rokoch na rastovej vlne. Segment rastie v parametroch celkového obratu, čistého zisku aj exportu. Ku koncu vlaňajška však drevári čelili tlaku na nižšie ceny kvôli preplneným trhom.

Drevári celkovo zaznamenali vyšší čistý zisk ako v minulosti. V roku 2017 to bolo 14 miliónov eur, v roku 2018 o 5 miliónov eur viac a vlani skončili v pluse vo výške 23 miliónov eur. S najväčšou pravdepodobnosťou sa na tom odzrkadlila skutočnosť, že sa v priebehu posledných rokov postupne zvyšovali celkové objemy spracovaného dreva, kvôli zvyšujúcim sa objemom náhodnej ťažby pre kalamity. Ukazuje sa to aj na celkovom obrate za segment, ktorý medziročne stúpol o 18 miliónov eur na 692 miliónov eur. Na druhej strane, vlani mohol byť zisk aj vyšší, ak by trhy na nadbytok drevnej hmoty v Európskej únii aj vo svete na jeseň zákonite nereagovali prudkým pádom cien reziva a hotových produktov.

Vo veľkej miere však piliarsky sektor a jeho cenovú výkonnosť a efektivitu ovplyvňovali kalamity nielen u nás, ale predovšetkým v susedných krajinách, najmä v Českej republike. Tam potrebovali spracovať niekoľko desiatok miliónov kubíkov kalamitnej vetrovej a podkôrnikovej hmoty, ktorú vo veľkej miere umiestňovali na Slovensku.

Najpredávanejšie piliarske ihličnaté rezivo išlo, podobne ako pred rokom, s cenami dole o približne 5 %. Podľa skúseností členských spoločností Drevárskej sekcie Zväzu spracovateľov dreva SR sa trh správal veľmi nepredvídateľne. Pokiaľ sa štátne lesy snažili udržať ceny na úrovni predchádzajúceho roka, čo sa im s miernymi výkyvmi aj podarilo, súkromný sektor bol veľkými odberateľmi guľatiny nemilosrdne dotlačený znížiť ceny guľatiny nadol, v niektorých prípadoch až o 10 eur za kubík guľatiny. Aj tieto výkyvy sa však postupne stabilizovali a k dnešnému dňu sa ceny v štátnom a neštátnom sektore takmer vyrovnali. Predvlani v lete slovenské píly upozornili, že prestanú odoberať drevo od štátnych Lesov SR, lebo bolo drahšie ako zahraničná hmota a štátne drevo ich tak oberalo o medzinárodnú konkurencieschopnosť. Neskôr sa situácia upokojila, keď š.p. LESY SR išiel s cenami nadol a píly obnovili odber ich dreva.

Počet zamestnancov v sektore zostal na približne rovnakej úrovni ako vlani, klesol iba zhruba o dvadsiatku pracovníkov. Oproti roku 2018 im však pomerne výrazne narástla priemerná mzda, o sto eur na 966 eur. To predstavuje rekordné zvýšenie mzdy o približne 12 %. Predvlani sa tiež zdvíhali mzdy, nárast bol však nižší, asi na úrovni 9 %.

Drevoservis

Tabuľka 1 Vývoj ukazovateľov piliarskeho priemyslu v Slovenskej republike v rokoch 2008–2019. Poznámka: Údaje sú za podniky s 20 a viac zamestnancami. Zdroj: Štatistický úrad SR

Okrem kalamít však piliarsky sektor, tak ako v minulosti, tak aj dnes ovplyvňuje do značnej miery politika. Niektoré zásahy NAKA z tohto roku potvrdzujú podozrenia, o ktorých aj vo Zväze spracovateľov dreva na verejnosti hovorili, nedali sa však v tom čase dokázať.

Drevospracujúci priemysel je v čase koronakrízy jedným z odvetví, ktoré nie je odkázané na mimoriadnu pomoc štátu, okrem štandardných schém pomoci ako sú kurzarbeit, alebo dotácie za pokles tržieb.

Nábytkársky priemysel

Štruktúra nábytkárskych firiem na Slovensku je po prestavbe celého segmentu a „preskupení“ výrobných kapacít už niekoľko rokov, môžeme povedať – desaťročí, stabilná. Napriek tomu je situácia výrobných subjektov komplikovaná. Nielen kvôli kolísavému domácemu odbytu, ale…

Zobraziť celý článok v eDM 11/2020 >>
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina