drevoservis

Gelnické lesy – inšpiratívny príklad starostlivosti o lesné cesty, podpory biodiverzity a práce s verejnosťou

Gelnickí lesníci v spolupráci s Baníckym múzeom v Gelnici zrenovovali Hrob baníka z roku 1937
Gelnickí lesníci v spolupráci s Baníckym múzeom v Gelnici zrenovovali Hrob baníka z roku 1937
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Spoločnosť Gelnické lesy s r. o. hospodári na lesných pozemkoch s výmerou 4512 hektárov. Hospodárske lesy sa nachádzajú na 3850 hektároch, ochranné lesy na 662 hektároch. Celková zásoba drevnej hmoty v lesných porastoch predstavuje 1.244.000 m3, z toho 814.000 m3 pripadá na ihličnatú a zvyšok na listnatú hmotu. Ročný etát sa pohybuje na úrovni 21.000 až 22.000 m3.

Gelnickí lesníci predpis ťažby neprekračujú. Nemajú na to ani dôvod, pretože za dlhé roky aktívneho spracovávania kalamity sa im podarilo dosiahnuť stav, charakterizovaný zdravými lesmi s pestrým drevinovým zložením. V porastoch prevažuje jedľa a buk. Zastúpenie v nich má smrek, dub, borovica, smrekovec, javor, ale aj duglasky a vejmutovky. V dvoch lesných škôlkach pestujú gelnickí lesníci jedľu a ňou zalesňujú.

„Máme tu nádherné porasty s prirodzeným zmladením jedle, máme čisto jedľové porasty vo fáze prebierok, ale máme aj porasty, do ktorých musíme jedľu umelo vnášať. Čo sa týka smreka, pred pätnástimi rokmi som pre časopis LES & Letokruhy povedal, že táto drevina má na Slovensku veľký problém. Na moje slová zareagovali vtedy vedecké kapacity z lesníckej fakulty odmietavo. O tri roky v tom istom časopise vyšiel článok s názvom Jedľa – drevina budúcnosti. Smrek sa v tunajších podmienkach ešte dokáže zmladiť, ale presadiť sa už nedokáže. Máme tu niekoľko smrekových porastov, ktoré sa vo veku 35 až 40 rokov rozpadávajú. Preto vnášame do nich iné dreviny. Hospodárime tu v nadmorských výškach od 300 do 1200 m n. m. a v lokalitách nad tisíc výškových metrov má smrek obrovské problémy,“ hovorí konateľ Gelnických lesov Ing. Štefan Nemčík.

Gelnické lesy s. r. o. sú držiteľom certifikátu PEFC od roku 2003. Podľa slov konateľa Ing. Nemčíka ide o projekt, ktorý je pre lesy, pretože žije s lesníctvom. Rešpektuje čas, ktorý potrebujú lesníci na vykonanie všetkých hospodárskych zásahov podľa zásad trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a mnohokrát aj nad rámec zákona o lesoch. Vyžaduje praktické opatrenia, s ktorými lesníctvo žije. „V tomto systéme certifikácie je veľa zdravého rozumu a lesníckeho cítenia, preto je na Slovensku preferovaný. Lesníci nemajú toľko času vytvárať papiere, vyplňovať tabuľky a zložito nahlasovať všelijaké údaje. My vieme, čo máme robiť a certifikácia nás v tom usmerňuje, len potrebujeme čas a pokoj na prácu,“ dodáva Ing. Nemčík.

Vybudovali vyhliadkové veže, zrenovovali historické miesta a budujú útulne

Gelnickí lesníci môžu byť inšpiratívnym príkladom v starostlivosti o lesnú cestnú sieť. Do opravy a údržby existujúcich lesných ciest a zvážnic a do budovania nových investujú ročne 40.000 – 50.000 eur, pretože sprístupnenie porastov považujú za mimoriadne dôležité. Na odrážky využívajú väčšinou drevo, alebo nakupujú na tento účel aj vyradené zvodidlá. Podľa šírky a sklonu vozovky ich osadzujú dostatočne nahusto tak, aby efektívne odvádzali vodu z jej povrchu. Uvedomujú si, že ak by nekládli dostatočný dôraz na túto činnosť, podmylo by im cesty a ich opravy by stáli podstatne viac. Každý rok preto vymenia 80 – 100 odrážok, ich pravidelné čistenie je samozrejmosťou. Na približovacích cestách robia odkopy, ktorými odvádzajú vodu do porastov. Po ich využití lesnou technikou uvádzajú povrch do pôvodného stavu.

Ďalším príkladom zodpovedného prístupu tunajších lesníkov voči lesu a prírode je cielené ponechávanie biomasy v porastoch podľa požiadaviek certifikátu PEFC, ktoré sú nad rámec zákona o lesoch. Kopy uchádzanej haluziny zhnijú za 10 – 15 rokov a postupne uvoľňujú do pôdy potrebné živiny. Pomáhajú udržiavať pôdnu vlhkosť a vytvárajú podmienky pre vývoj rozmanitej fauny a flóry, čím lesníci významne podporujú biodiverzitu. „Navyše tieto hromady zvyškov po ťažbe zabraňujú zvýšenej pôdnej erózii spevňovaním pôdneho krytu a zachytávaním vody,“ podčiarkuje význam tohto lesníckeho opatrenia Ing. Nemčík.

Spolu so svojím zástupcom Ing. Miloslavom Vargom ukazuje priamo v lesných porastoch, na cestách, chodníkoch a lúčkach, ako ich tunajší mestskí lesníci sprístupňujú na účely rekreácie, oddychu, zotavenia, športového a kultúrneho vyžitia verejnosti vybudovaním dvoch impozantných vyhliadkových veží nad Gelnicou, dvoch nových útulní pre turistov na historickej Jakubovej ceste z Košíc do Levoče a na magistrále naprieč Slovenskom – na Ceste hrdinov SNP, ďalej informačných tabúľ, altánkov, ohnísk, lavičiek, upravených prameňov a tabuliek s miestnymi názvami tunajších lokalít. Gelnickí lesníci navyše v spolupráci s Baníckym múzeom v Gelnici zrenovovali Hrob baníka z roku 1937 a Tatarkov kríž na polceste starej baníckej cesty medzi Slovinkami a Gelnicou. Výsledky ich odbornej lesníckej práce, ale aj aktívnej komunikácie s verejnosťou sú vidieť na každom kroku. Sú skutočne príkladné.

Autor: Ing. Jozef Marko
Kontakt: marko@lesmedium.sk
Foto: archív autora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina