aktuality

Bio(r)evolúcia v dizajne

Študentský dizajn poslucháčov Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen predstavil viacero pohľadov na dizajnérske riešenia
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave sa zajtra – 27. októbra 2020 uskutoční habilitačná prednáška Ing. Zuzany Tončíkovej, ArtD. z Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen. Jej práca je zameraná na tému: „Hybridnosť v dizajne – Aplikovanie hybridného myslenia v inovačných projektoch z akademického prostredia a praxe“. Následne bude obhajovať habilitačnú prácu BIO(R)EVOLÚCIA v DIZAJNE. Oponentské posudky habilitačnej práce vypracovali: prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. z Katedry umenia Technickej univerzity Košice, doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. z Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity Brno a prof. Ing. Veronika Kotrádyová, PhD. z Fakulty architektúry a dizajnu STU Bratislava.

„Hybridnosť v dizajne“ charakterizuje v oponentskom posudku prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.: Autorka prednášky Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. objasňuje jednotlivé pojmy a princípy tvorby biomimikry ako spôsob hybridného premýšľania v dizajne spôsobom „ako by to robila príroda“. Nie je to eko – štylizácia tvorby. Dlhoročnými skúsenosťami pôsobenia v teoretickom a praktickom dizajne uvádza 26 princípov použitia vhodných ekologických materiálov  v dizajne.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina