aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. září 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích a dřevozpracujících strojů, manipulačních vozíků, čalouněného nábytku, pružných podlahovin a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 7. 10. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 20, 26, 49, 72, 73, 74, 80, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 20 0004 • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 5: Principy pro zkoušení dřevoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii (PMD: ISO 14955-5:2020)
• ČSN č.ú. 20 0005 • Zkušební podmínky pro svislé vnitřní protahovací stroje – Zkoušky přesnosti (PMD: ISO 6779:2019)
• ČSN č.ú. 26 0015 • Motorové manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy (PMD: EN ISO 3691-4:2020 + ISO 3691-4:2020)
• ČSN č.ú. 26 0016 • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů – Amendment 1 (ISO 3691-1:2011/Amd.1:2020) (PMD: EN ISO 3691-1:2015/Amd.1:2020 + ISO 3691-1/Amd.1:2020)
• ČSN č.ú. 26 0017 • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky – Změna 1 (ISO 3691-5:2014/Amd.1:2020) (PMD: EN ISO 3691-5:2015/Amd.1:2020 + ISO 3691-5/Amd.1:2020)
• ČSN č.ú. 49 0014 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním (PMD: EN ISO 19085-13:2020 + ISO 19085-13:2020)
• ČSN č.ú. 49 0014 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním (PMD: EN ISO 19085-13:2020 + ISO 19085-13:2020)
• ČSN č.ú. 72 0018 • Tepelné izolace – Terminologie (PMD: EN ISO 9229:2020 + ISO 9229:2020)
• ČSN č.ú. 73 0082 • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem (revize ČSN EN 1991-1-4 ed. 2)
• ČSN č.ú. 74 0002 • Lehké obvodové pláště – Norma výrobku (PMD: EN 13830:2015+A1:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 80 0021 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 29: Směsi polyamidu s bikomponentem polypropylen/polyamid (metoda s použitím kyseliny sírové) (PMD: EN ISO 1833-29:2020 + ISO 1833-29:2020)
• ČSN č.ú. 80 0022 • Textilie a textilní výrobky – Stanovení organocíničitých sloučenin – Část 1: Derivatizační metoda plynové chromatografie (PMD: EN ISO 22744-1:2020 + ISO 22744-1:2020)
• ČSN č.ú. 83 0056 • Ergonomie interakce člověk-systém – Část 110: Zásady interakce (PMD: EN ISO 9241-110:2020 + ISO 9241-110:2020)
• ČSN č.ú. 91 0008 • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem (PMD: EN 1816:2020)
• ČSN č.ú. 91 0009 • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny (PMD: EN 1817:2020)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 26 0015, č.ú. 49 0014, úkoly ve třídách 72, 73, 74, 83, 91 a č.ú. 80 0022
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 20 a č.ú. 49 0015: Svaz strojírenské technologie z.s., Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 26 0016 a 26 0017
: CIMTO, s.r.o., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň
• č.ú. 80 0021: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina