aktuality

Slovenské štandardy PEFC kopírujú medzinárodné globálne predpisy

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Medzinárodné PEFC štandardy vstúpili celosvetovo do platnosti 14. februára 2020. Jednotlivé národné orgány si ich rozpracovali na svoje podmienky. Slovenské PEFC štandardy sú v súlade s medzinárodnými a do platnosti vstúpili 25. júla 2020 na 2-ročné prechodné obdobie. Základom sú tri globálne štandardy:

  • PEFC certifikácia spotrebného reťazca COC
  • Používanie PEFC ochranných známok
  • Postupy certifikačných orgánov pri auditoch COC

Najdôležitejšími zmenami prešiel štandard spotrebiteľského reťazca. Vytvára spojenie medzi dodávkami z lesa a trhom. Umožňuje sledovať pôvod dreviny pochádzajúcej z trvalo udržateľných lesných zdrojov až po konečný produkt. TD SFCS 2014: 2020 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín. Požiadavky. Slovenský preklad definuje požiadavky, ktoré musia spĺňať organizácie, aby získali PEFC certifikát spotrebiteľského reťazca. Tie zahŕňajú aj dodatočné požiadavky na zachránenie suroviny z „kontroverzných zdrojov“ materiálu, ktorý sa nesmie používať v certifikovaných výrobkoch. Aktualizovaná definícia kontroverzných zdrojov zahŕňa aj ďalšie požiadavky udržateľnosti. Získaním certifikátu umožní slovenským výrobcom zo slovenského dreva propagovať zodpovedný prístup k lesom. PEFC v podstate nepovoľuje používať ani geneticky modifikované dreviny a drevo z konfliktných oblastí. Táto poistka ešte nebola zvýraznená v predchádzajúcich.

Štandarda pre PEFC pri používaní ochranných známok zavádza aj nové vyhlásenie „100 % PEFC pôvod“. K dispozícii je iba pre výrobky so 100-percentným obsahom suroviny z certifikovaného dreva. TD SFCS 1007: 2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky.

V celom reťazci majú byť certifikované produkty fyzicky oddelené od akéhokoľvek necertifikovaného dreva. Audítori boli vyškolení za účelom rozlíšenia ďalších požiadaviek na vytváranie certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca TD SFCS 1006: 2020. Tento predpis zaručuje a chráni integritu procesu posudzovania zhody – jednotne na celom svete!

Tieto tri verzie nových PEFC certifikátov nahradia predchádzajúce predpisy. Do 14. 2. 2022 bude trvať prechodné obdobie a platné v praxi zostanú iba uvedené štandardy TD SFCS.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina