aktuality

Slovenské štandardy PEFC kopírujú medzinárodné globálne predpisy

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Medzinárodné PEFC štandardy vstúpili celosvetovo do platnosti 14. februára 2020. Jednotlivé národné orgány si ich rozpracovali na svoje podmienky. Slovenské PEFC štandardy sú v súlade s medzinárodnými a do platnosti vstúpili 25. júla 2020 na 2-ročné prechodné obdobie. Základom sú tri globálne štandardy:

  • PEFC certifikácia spotrebného reťazca COC
  • Používanie PEFC ochranných známok
  • Postupy certifikačných orgánov pri auditoch COC

Najdôležitejšími zmenami prešiel štandard spotrebiteľského reťazca. Vytvára spojenie medzi dodávkami z lesa a trhom. Umožňuje sledovať pôvod dreviny pochádzajúcej z trvalo udržateľných lesných zdrojov až po konečný produkt. TD SFCS 2014: 2020 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín. Požiadavky. Slovenský preklad definuje požiadavky, ktoré musia spĺňať organizácie, aby získali PEFC certifikát spotrebiteľského reťazca. Tie zahŕňajú aj dodatočné požiadavky na zachránenie suroviny z „kontroverzných zdrojov“ materiálu, ktorý sa nesmie používať v certifikovaných výrobkoch. Aktualizovaná definícia kontroverzných zdrojov zahŕňa aj ďalšie požiadavky udržateľnosti. Získaním certifikátu umožní slovenským výrobcom zo slovenského dreva propagovať zodpovedný prístup k lesom. PEFC v podstate nepovoľuje používať ani geneticky modifikované dreviny a drevo z konfliktných oblastí. Táto poistka ešte nebola zvýraznená v predchádzajúcich.

Štandarda pre PEFC pri používaní ochranných známok zavádza aj nové vyhlásenie „100 % PEFC pôvod“. K dispozícii je iba pre výrobky so 100-percentným obsahom suroviny z certifikovaného dreva. TD SFCS 1007: 2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky.

V celom reťazci majú byť certifikované produkty fyzicky oddelené od akéhokoľvek necertifikovaného dreva. Audítori boli vyškolení za účelom rozlíšenia ďalších požiadaviek na vytváranie certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca TD SFCS 1006: 2020. Tento predpis zaručuje a chráni integritu procesu posudzovania zhody – jednotne na celom svete!

Tieto tri verzie nových PEFC certifikátov nahradia predchádzajúce predpisy. Do 14. 2. 2022 bude trvať prechodné obdobie a platné v praxi zostanú iba uvedené štandardy TD SFCS.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina