aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. srpna 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců ručního elektromechanického nářadí a dřevozpracujících strojů, zpracování dřeva, výrobců čalouněného a kancelářského nábytku, biopaliv a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 9. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 36, 49, 50, 73, 79, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 36 0071 • Elektromechanické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel (PMD: EN IEC 63008:2020 + IEC 63008:2020)
• ČSN č.ú. 36 0072 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (PMD: FprEN IEC 62841-3-9:2019 (MD2) + IEC 62841-3-9:2020)
• ČSN č.ú. 36 0075 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (PMD: FprEN IEC 62841-3-9:2019/FprAA:2020 (MD2))
• ČSN č.ú. 36 0098 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Metody měření funkce – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN IEC 63086-1:2020 + IEC 63086-1:2020)
• ČSN č.ú. 36 8005 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností (PMD: EN 60335-2-30:2009/prAC:2017 (LVD3))
• ČSN č.ú. 49 0010 • Dřevěné podlahoviny – Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva (PMD: EN 13629:2020)
• ČSN č.ú. 49 0011 • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami (PMD: EN 14128:2020)
• ČSN č.ú. 49 0012 • Ochranné prostředky na dřevo – Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Laboratorní metoda (PMD: EN 1390:2020)
• ČSN č.ú. 49 0013 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 11: Kombinované stroje (PMD: EN ISO 19085-11:2020 + ISO 19085-11:2020)
• ČSN č.ú. 50 0003 • Tapety – Slovník a značky (PMD: EN 203:2020)
• ČSN č.ú. 73 0065 • Dočasné stavební konstrukce – Provedení – Požadavky na výrobu (PMD: EN 17293:2020)
• ČSN č.ú. 73 0065 • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány (PMD: prEN 13381-1 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0076 • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky (PMD: EN 13381-7:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0077 • Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Pojmy a principy (PMD: FprEN 23387 + ISO/FDIS 20387)
• ČSN č.ú. 79 0005 • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení pevnosti v tahu a procentuálního prodloužení (PMD: EN ISO 3376:2020 + ISO 3376:2020)
• ČSN č.ú. 83 0034 • Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv pro energetické využití: Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody (PMD: EN 16214-3:2012+A1 2017)
• ČSN č.ú. 83 0036 • Tuhá biopaliva – Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv – Část 1: Izotermická kalometrie (PMD: EN ISO 20049-1:2020 + ISO 20049-1:2020)
• ČSN č.ú. 83 0037 • Tuhá biopaliva – Stanovení tavitelnosti popela (PMD: EN ISO 21404:2020 + ISO 21404:2020)
• ČSN č.ú. 83 0051 • Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh (PMD: EN ISO 20607:2019 + ISO 20607:2019)
• ČSN č.ú. 83 0052 • Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení části lidského těla (PMD: EN ISO 13854:2019 + ISO 13854:2017)
• ČSN č.ú. 91 0004 • Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) – Normované symboly pro podlahové kratiny – Doplňková část (PMD: EN 15398:2020)
• ČSN č.ú. 91 0005 • Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 1: Rozměry – Stanovení rozměrů (PMD: EN 1335-1:2020)
• ČSN č.ú. 91 0006 • Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 2: Bezpečnostní požadavky (PMD: EN 1335-2:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 36 0071, 36 0098, 36 8005, č.ú. 49 0010 – 49 0012, č.ú. 50 0003, č.ú. 73 0065, 73 0066, č.ú. 79 0005 č.ú. 83 0036, 83 0037 a č.ú. 91 0004
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 36 0072 a 36 0075: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
• č.ú. 49 0013, č.ú. 83 0051 a 83 0052: Svaz strojírenské technologie z.s., Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 73 0076: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0077: CAD – BIM s.r.o., Eliášova 460/35, 160 00 Praha 6
• č.ú. 83 0034: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň
• č.ú. 91 0005 a 91 0006: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina