technológie

Až se Vás zima zeptá, co jste dělali v létě

Ruční sypač chodníků a odstavných ploch (vlevo) a ručně vedený postřikovač solanky. Foto: Ing. František Novák
Ruční sypač chodníků a odstavných ploch (vlevo) a ručně vedený postřikovač solanky. Foto: Ing. František Novák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výrobci nejen dřevozpracujících a nábytkářských technologií, zvyklí na pravidelnou prezentaci svých novinek formou oborových domácích a zahraničních veletrhů, se již v průběhu minulého roku pečlivě připravovali na letošní výstavní sezónu. O to větší pak bylo jejich zklamání poté, co pořadatelé kvůli koronavirovým opatřením byli nuceni jimi vybrané akce v období od 13. března do konce června přesunout na pozdější dobu. Nejčastěji pak na jaro 2021, což je případ i dubnového souboru veletrhů Silva Regina, Biomasa a Techagro v Brně. Mezi jeho přihlášenými účastníky se proto našli tací, kteří se rozhodli nečekat a zajímavé novinky z odvětví komunální techniky po uvolnění opatření představit takříkajíc na vlastní pěst v Meziříčku u Měřína v okresu Žďár nad Sázavou. Některá zařízení lze využít i v našich oborech, byť nepřímo v rámci údržby okolí výrobních objektů nebo při zhodnocení dřevního odpadu.

Čekat rok by bylo příliš

Výše zmíněnými vystavovateli přihlášenými na letošní veletrh Techagro, který byl z přelomu března a dubna spolu s oběma dalšími jmenovanými veletrhy přesunutý na 11.–14. 4. 2021, je čtveřice distributorů komunální techniky z krajů Vysočina a Jihomoravského. Ti se v průběhu postupného rozvolňování koronavirových opatření rozhodli přistoupit k jakési širší formě tzv. „Dnů otevřených dveří“ a ve dnech 16.–17. 6. společně uspořádali vlastní výstavu nabízené techniky, o níž informovali široký okruh svých současných i potenciálních zákazníků. K tomuto účelu využili v sídle jednoho z nich (v obci Meziříčko u Měřína) nabídku místního sboru dobrovolných hasičů na dvoudenní pronájem jimi provozovaného areálu určeného k pořádání různých kulturních a společenských akcí, který leží cca 200 m za obcí v bezprostřední blízkosti dálnice D1. A to nejen pro jeho výše uvedenou strategickou polohu, nezbytné občerstvovací a sociál­ní zázemí a velkou venkovní zpevněnou plochu, ale také kvůli přilehlé nepokosené louce či dřevěnému klestí a větvím z okolních keřů a blízkého lesa, s jejichž využitím mohli prezentovanou techniku zájemcům předvést tzv. v chodu včetně všech činností, pro které byla vyvinuta a vyrobena. Více jak stovka odborných návštěvníků výstavy se o jejím konání dozvěděla prostřednictvím obchodních zástupců vystavovatelů, z jejich webových stránek a z inzerce v odborných časopisech zaměřených na údržbu měst a obcí. Mě na ni náhodně při průjezdu obcí nasměroval nepřehlédnutelný poutač a jím vyvolaná zvědavost o co že se jedná. Načež jsem zjistil, že obsahem výstavy nebyla jen technika určená pro potřeby technických služeb měst a obcí, ale využitelná i správci či majiteli menších provozoven při zimní, respektive celoroční údržbě okolí jejich výrobních objektů. A v jednom případě využitelná i zpracovateli kulatiny pro lepší zpeněžení kůry a dřevních odřezků nebo vlastníky lesů při likvidaci lesního klestí jinak než spálením (viz 2. část v připravovaném vydání eDM 9/2020).

Ruční sypač chodníků a odstavných ploch

Pro zimní údržbu nejen namrzlých chodníků, ale i kratších vnitropodnikových komunikací či odstavných nebo skladovacích ploch je možné použít jednoduchý ručně vedený sypač soli, drti nebo písku, který dokáže při pojezdu v jednom směru ošetřit 6 m širokou plochu.

Základem zařízení o rozměrech 1270 x660x711mm (délka x šířka x výška) a pohotovostní hmotnosti 11,3 kg, je ocelový podvozek s vodicími madly, povrchově ošetřený práškovou barvou. Podvozek je osazený dvěma koly propojenými tyčovou nápravou. V jejím středu je instalován diferenciál se svislou hřídelí pro pohon vodorovně umístěného plastového rozmetadla o průměru 254 mm. Horní konec této hřídele je pomocí objímky s ložiskem spojen se dnem plastového zásobníku na 45 kg posypového materiálu. Jeho potřebná dávka při posypu je regulována nerezovým šoupátkem, ovládaným manuálně z místa obsluhy pomocí páčky a propojovací kloubové tyče. Součástí sypače je krycí plachta zásobníku chránící materiál před deštěm a následným zamrznutím a také vnitřní ochranné síto bránící úniku nežádoucí posypové frakce případně v ní zamíchaných odpadků apod.

Ručně vedený postřikovač solanky

Stejný ocelový podvozek jako u sypače, ale tentokrát nerezový a s nápravou bez diferenciálu, tvoří základ také pro ručně vedený postřikovač solanky (s účinností do -21 °C), umožňující na jednu náplň nádrže (v závislosti na rychlosti chůze) ošetřit cca 1250–1450 m2 plochy, a to včetně např. vstupních schodů do objektů.

Podvozek zařízení, o rozměrech 1219 x711x833 mm (délka x šířka x výška) a pohotovostní hmotnosti 27,5 kg, je osazen plastovou nádrží o objemu 45,4 l. Zepředu nádrže je upevněna rozprašovací tryska s šířkou postřiku 121 cm a při spotřebě solanky 3,8 l/min. Zezadu je k nádrži napojena 1,5 m dlouhá tlaková hadice zakončená wap pistolí pro možnost výše zmíněného ošetření schodů apod., která je při plošném postřiku upevněna zespodu vodicích madel. Rovněž na zadní straně nádrže je pod plechovým krytem umístěn 12 V dobíjecí akumulátor elektropohonu tlakového čerpadla (skrytého pod kapotáží) s regulačním ventilem a přepínačem volby postřiku tryskou nebo wap pistolí. Vlastní spuštění čerpadla se ovládá páčkou z místa obsluhy.

Kontakt na vyžádání
Foto: Ing. František Novák

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina