aktuality

Aprílové normy definujú aj technické veličiny a jednotky

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uviedol zoznam nových STN vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac apríl 2020, z ktorého vyberáme:

• STN EN ISO 10642 (02 1185) • Spojovacie súčiastky. Skrutky so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom s redukovanou zaťažiteľnosťou podľa ISO 10642: 2019 (STN EN ISO 10642: 2019; ISO 10642: 2019)
• STN EN ISO 3269 (02 1013) • Spojovacie súčiastky. Preberacia kontrola podľa ISO 3269: 2019 (EN ISO 3269: 2019; ISO 3269: 2019)
• STN EN ISO 80000-2 (01 1301) • Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematika charakterizovaná cez ISO 80000-2:2019 (EN ISO 80000-2: 2019; ISO 80000: 2019)
• STN EN ISO 80000-4 (01 1301) • Veličiny a jednotky. Časť 4: Mechanika prostredníctvom ISO 80000-4: 2019 (EN ISO 80000-4: 2019; ISO 80000: 2019)
• STN EN ISO 80000-5 (01 1301) • Veličiny a jednotky. Časť 5: Termodynamika cez ISO 80000-5: 2019 (EN ISO 80000-5: 2019; ISO 80000: 2019)
• STN EN ISO 80000-9 (01 1301) • Veličiny a jednotky. Časť 9: Fyzikálna chémia a molekulová fyzika charakterizované ISO 80000-9: 2019 (EN ISO 80000-9: 2019; ISO 80000-9: 2019)
• STN EN ISO 80000-12 (01 1301) • Veličiny a jednotky. Časť 12: Fyzika kondenzovaných látok formou ISO 80000-12: 2019 (EN ISO: 80000-12: 2019; ISO 80000-12: 2019)
• STN EN ISO 129-1 (01 3110) • Technická dokumentácia výrobku (TPD) Kótovanie a tolerovanie. Časť 1: Všeobecné zásady podľa ISO 129-1: 2018 (EN ISO 129-1: 2018; ISO 129-1: 2018)
• STN EN ISO 13715 (11 3131) • Technická dokumentácia výrobku. Hrany neurčených tvarov. Označovanie a kótovanie podľa ISO 13715: 2017 (EN ISO 13715: 2017; ISO 13715: 2017)
• STN EN ISO 18388 (01 3241) • Technická dokumentácia výrobku (TPD). Zápichy. Tvary a kótovanie v zmysle ISO 18388: 2016 (EN ISO 18388:2019; ISO 18388:2016)
• STN CEN ISO/TS 25107 (01 5001) • Nedeštruktívne skúšanie. Školiace osnovy v NDT stanovené ISO/TS 25107: 19 (CEN ISO/TS 25107: 2017; ISO 25107: 2019)

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina