materiály

Vyšší ochrana připojovací spáry proti interiérové vzdušné vlhkosti

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Řadu závažných problémů může způsobit nesprávně provedená montáž nových oken – konkrétně nedostatečná ochrana připojovací spáry. Nezakrytá montážní PU pěna, která se v rámci montáže oken standardně používá k vyplnění připojovací spáry, má sice velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, ty jsou ale funkční pouze v případě, že pěna zůstane suchá a není vystavena působení slunečního UV záření.

„UV záření a zejména vlhkost montážní pěnu celkem rychle degradují. Proto je potřeba ji co nejrychleji přikrýt, a to jak z exteriérové, tak i z interiérové strany,“ vysvětluje Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží VEKRA, jednoho z předních tuzemských výrobců oken.

Jak je známo, nedostatečně chráněná připojovací spára může vést k problémům, které se mohou projevovat pronikáním chladu do místnosti kolem okenních rámů, zvýšeným výskytem plísní v těchto oblastech, ale také může vlivem působení nahromaděné vlhkosti v montážní PU pěně dojít k destrukci dřevěného okenního rámu hnilobou. Řešení těchto problémů spočívá především v prevenci, tedy v předcházení tomu, aby se vlhkost v připojovací spáře mohla hromadit a kondenzovat. Z tohoto hlediska je důležité důkladně chránit připojovací spáru především na straně interiéru proti pronikání interiérové vzdušné vlhkosti zejména v zimních měsících, kdy vlhkost při průchodu chladnou spárou kondenzuje a zůstává v montážní pěně. Proto se při montáži oken připojovací spáry uzavírají z vnitřní strany parozábranou v podobě parotěsné funkční fólie. Novinkou, která by zmíněné riziko měla výrazně eliminovat, je interiérová funkční fólie s integrovanou hliníkovou vložkou.

„Za účelem ochrany připojovací spáry nejen před vlhkostí, která se hromadí během stavby či rozsáhlejší rekonstrukce, ale i před vlhkostí vznikající při běžných činnostech, jakými jsou vaření nebo praní, se při montáži používá speciální nová interiérová fólie, která je posílena o hliníkovou vrstvu. Tato parotěsná fólie zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny. Na stranu exteriéru se pak lepí fólie jiná, případně se použije komprimační páska. Tyto materiály jsou vodotěsné, ale paropropustné, takže chrání venkovní spáru před vnikáním srážkové vody a zároveň propouští případnou uvnitř nahromaděnou vlhkost směrem ven. Spára díky tomu může tzv. dýchat,“ vysvětluje správnou aplikaci uzávěrů připojovací spáry Ing. Pavel Kašpar z Vekry, kde tuto technologii standardně používají.

Zdroj: TZ Dendrit

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv VEKRA

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina