aktuality

Duálne vzdelávanie má pripravených 5055 učebných miest

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Slovensko prijalo v rámci EÚ kvóty pre duálne vzdelávanie. Zaviazalo sa, že bude mať v roku 2020 celkom 12 tisíc žiakov na stredných odborných školách zapojených v duálnom systéme. Počet žiakov v súčasnom školskom roku prekročí 7 tisíc, pri štarte tohto systému bol počet žiakov len necelých 2 tisíc. V aktuálnom školskom roku 2019/20 pribudlo 2750 prvákov.

Po úprave zákona sa môžu tieto počty zvýšiť, keď rastie záujem prvákov a systém môže posilniť ďalších 340 žiakov 1. ročníkov (do 31. 1. 2020). Všetky školy majú pripravených 5055 učebných miest pre duálne vzdelávanie. Najviac prvákov pribudlo v Košickom kraji 585, najmenej v Trnavskom a Banskobystrickom kraji po 214.

Do duálneho vzdelávania v odvetví výroby nábytku a spracovania dreva sú zapojené SOŠ drevárska Topoľčany – 34 žiakov, SOŠ drevárska Zvolen – 15 žiakov a SOŠ drevárska Spišská Nová Ves – 11 žiakov. Z tohto počtu 60 žiakov duálneho vzdelávania je 26 prvákov.

Úplne najvyšší počet žiakov má SOŠ drevárska Topoľčany s výrobcom nábytku Decodom s.r.o. Topoľčany (24). Systém výrazne rozšírili aj pre výrobcu Idona s.r.o. Bánovce nad Bebravou (7). Ďalej Kočiš – výroba nábytku Bánovce nad Bebravou (2), Europlac s.r.o. Topoľčany (1).

SOŠ drevárska Zvolen vychováva kvalifikovaných pracovníkov pre Lind Mobler s.r.o. Krupina (5), Trendwood – twd s.r.o. Banská Bystrica (4), Makrowin s.r.o. Detva (2), Mintal s.r.o. Sielnica (2), Petrinec – NIKA Detva (2).

SOŠ drevárska Spišská Nová Ves má zmluvy podpísané s výrobnými firmami Tomifa s.r.o. Iliašovce (4), Fitzroi s.r.o. Spišská Nová Ves (4), Tandem Spišská Nová Ves (2), Sanas a.s. Sabinov (1).

Na Slovensku je do duálneho vzdelávania zapojených 28 škôl v Košickom kraji, po 25 v Prešovskom a Trenčianskom kraji, najmenej 13 v Banskobystrickom kraji. Pripravenosť budúcich odborníkov pre prax podporuje 141 zamestnávateľov v Košickom kraji, 121 v Trenčianskom kraji, 102 v Prešovskom kraji.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina