aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. prosince 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, čalouněného nábytku, zpracovatelů dřeva a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 3. 1. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 14, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 80 a 83 a devíti metodických pokynů vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 14 0012 • Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace (PMD: EN 378-4+A1:2019)
• ČSN č.ú. 66 0016 • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem (PMD: EN ISO 22633:2019+ ISO 22633:2019)
• ČSN č.ú. 67 0029 • Nátěrové hmoty – Směrnice k provádění řezů povlaky na kovových vzorcích pro korozní zkoušky (PMD: EN ISO 17872:2019+ ISO 17872:2019)
• ČSN č.ú. 67 0030 • Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona (PMD: EN ISO 3233-2:2019+ ISO 3233-2:2019)
• ČSN č.ú. 67 0031 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu (PMD: EN 927-13:2019)
• ČSN č.ú. 67 0032 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím (PMD: EN 927-3:2019)
• ČSN č.ú. 67 0033 • Nátěrové hmoty – Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnost nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů (PMD: EN 16074:2019)
• ČSN č.ú. 67 0034 • Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv – Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů (PMD: EN ISO 787-13:2019+ ISO 787-13:2019)
• ČSN č.ú. 67 0035 • Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv – Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu (PMD: EN ISO 787-15:2019+ ISO 787-15:2019)
• ČSN č.ú. 69 0016 • Stroje pro zpracování plastů a pryže – Vytlačovací stroje a vytlačovací linky – Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení (PMD: EN 1114-3:2019)
• ČSN č.ú. 70 0005 • Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel (PMD: EN 12758:2019)
• ČSN č.ú. 70 0006 • Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel (PMD: EN 12758:2019)
• ČSN č.ú. 72 0043 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené dlouhodobé nasákavosti při ponoření (PMD: EN ISO 16535:2019+ ISO 16535:2019)
• ČSN č.ú. 72 0044 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem) (PMD: EN 13495:2019)
• ČSN č.ú. 72 0045 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené přídržnosti lepící hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu (PMD: EN 13494:2019)
• ČSN č.ú. 72 0047 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené dlouhodobé nasákavosti při ponoření (PMD: EN ISO 16535:2019+ ISO 16535:2019)
• ČSN č.ú. 72 0048 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem) (PMD: EN 13495:2019)
• ČSN č.ú. 72 0049 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené přídržnosti lepící hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu (PMD: EN 13494:2019)
• ČSN č.ú. 73 0122 • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí (PMD: EN 1366-12:2018+AC:2014/prA1 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0124 • Hygienická zařízení a šatny (revize ČSN 73 4108:2013)
• ČSN č.ú. 80 0035 • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymetanu (PMD: prEN ISO 3175-5+ ISO 3175-5:2019)
• ČSN č.ú. 80 0036 • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu (PMD: prEN ISO 3175-6+ ISO 3175-6:2019)
• ČSN č.ú. 83 0066 • Vnitřní ovzduší – Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu (PMD: ISO 16000-34:2018)
• ČSN č.ú. 83 0067 • Ovzduší na pracovišti – Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů (PMD: ISO 13098:2019)
• ČSN č.ú. 83 0068 • Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (PMD: EN ISO 13854:2019+ ISO 18854:2017)
• ČSN č.ú. MP 0013 • Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany (PMD: EN 12764:2015+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. MP 0014 • Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody (PMD: EN 13407:2015+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. MP 0015 • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody (PMD: EN 13310:2015+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. MP 0016 • Sanitární potřeby – Společná umývací koryta (PMD: EN 14296:2015+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. MP 0017 • Koupací vany pro domácí použití (PMD: EN 14516:2015+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. MP 0018 • Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 14428:2015+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. MP 0019 • Vany pro sprchové kouty pro domácí použití (PMD: EN 14527:2016+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. MP 0020 • Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody (PMD: EN 14688:2015+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. MP 0021 • Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody (PMD: EN 14528:2015+A1:2018 (CPR))

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 14 0012, 66 0016, 67 0031 – 67 0035, 69 0017, 70 0005, 72 0043 – 72 0045, 73 0122 a úkoly ve třídě 83
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 67 0029 a 67 0030: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4 170 00 Praha 9 – Holešovice
• č.ú. 70 0006: IKATES, s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
• č.ú. 72 0047 – 72 0049: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 810/16, 102 02 Praha 15 – Hostivař
• č.ú. 73 0124:Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
• č.ú. 80 0035 a 80 0036:Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno
• č.ú. MP 0013 – 0021: Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina