aktuality

Nové normy informujú o energetickej a požiarnej bezpečnosti v drevostavbe

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Z Vestníka UNMS SR na mesiac október 2019 vyberáme predovšetkým prehľad nových noriem pre stavebníkov a projektantov stavieb a drevostavieb. Uverejnených je 145 nových noriem, 15 zmien a 11 opráv znenia STN.

• STN EN 13384-1+A1 (73 4206) • Komíny. Metódy teplo-technického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča na spaľovanie palív (EN 13384-1: 2015 + A1: 2019)

• STN EN 13384-2+A1 (73 4206) • Komíny. Metódy teplo-technického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov na spaľovanie palív (EN 13384-2: 2015 + A1: 2019)

• STN EN 1443 (73 4211) • Komíny. Všeobecné požiadavky (EN 1443: 2019)

• STN EN 13216-1 (734213) • Komíny. Skúšobné metódy pre komínové systémy. Časť 1: Všeobecné skúšobné metódy (EN 13216-1: 2019)

• STN EN ISO 1716 (92 0832) • Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla podľa ISO 1716: 2018 (EN ISO 1716: 2018; ISO 1716: 2018)

• STN EN ISO 9241-220 (83 3580) • Ergonómia. Interakcia človek – systém. Časť 220: Procesy na podporu, vykonávanie a posudzovanie so zameraním sa na človeka v organizáciách s uplatnením ISO 9241-220: 2019 (EN ISO 9241-220: 2019; ISO 9241-220: 2019)

• STN EN 15193-1 (36 0460) • Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie. Modul M9 (EN 15193-1: 2017)

• STN EN ISO 52003-1 (73 0720) • Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť (ISO 52003-1: 2017)

• TNI CEN ISO/TR 52003-2 (73 0720) • Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017)

• STN EN 12150-1 (70 1618) • Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodno-vápenato-kremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definícia a opis (EN 12150-1: 2015 + A1: 2019)

• STN EN ISO 16757-1 (73 9002) • Dátové štruktúry pre elektronické katalógy výrobkov pre služby v stavebníctve. Časť 1: Koncepcia, architektúra a model podľa ISO 16757-1: 2015 (EN ISO 16757-1: 2019; ISO 16757-1: 2015)

• STN EN ISO 16757-2 (73 9002) • Dátové štruktúry pre elektronické katalógy výrobkov pre služby v stavebníctve. Časť 2: Garancia v zmysle ISO 16757-2: 2016 (EN ISO 16757-2: 2019; ISO 16757-2: 2015)

• STN EN ISO 16581 (91 7802) • Pružné a laminátové dlážkoviny. Stanovenie vplyvu simulovaného pohybu nohy nábytku podľa ISO 16581: 2019 (EN ISO 16581: 2019; ISO 16581: 2014)

• STN EN 687 (91 7862) • Špecifikácia linoleí so vzorom a bez vzoru na korkovom podklade (EN 687: 2019)

STN EN ISO 13851 (83 3214) • Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Princípy navrhovania a výberu podľa ISO 13851: 2019 (EN ISO 13851: 2019; ISO 13851: 2019).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina