aktuality

Októbrové zasadnutie Predstavenstva ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na svojom októbrovom výjazdovom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 3. 10. 2019, sa Predstavenstvo ZSD SR okrem bežnej administratívnej agendy venovalo aj vyhláseniu k aktuálnym témam drevárskeho a lesníckeho stavu na Slovensku.

Členovia predstavenstva sa jednomyseľne uzniesli na texte a prijali rozhodnutie, aby sa jeho prostredníctvom obrátili na všetky relevantné politické subjekty v Slovenskej republike, ktoré by mohli a mali mať záujem na riešení tých tém, ktoré ťažia priemysel lesa a dreva. Publikujeme celý text:

 

„Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je profesijnou nepolitickou organizáciou, ktorá združuje viac ako sto významných spoločností slovenského drevárskeho, nábytkárskeho a drevostavbárskeho priemyslu.

ZSD SR má záujem o efektívne a konštruktívne využitie potenciálu, ktorý sa skrýva v domácom spracovaní domácej strategickej suroviny – dreva. Sme presvedčení, že drevospracujúci priemysel sa môže stať jedným z pilierov slovenskej ekonomiky, odvetvím, ktoré prináša spotrebiteľom tovar s vysokou pridanou hodnotou. V rámci ZSD SR uplatňujeme princíp férového podnikania a naše členské spoločnosti patria k lídrom vo svojom odvetví v každom ohľade svojho podnikania. Odmietame korupčné správanie a ctíme daňové a odvodové povinnosti podnikateľov, ako aj sociálnu zodpovednosť za svojich zamestnancov. Tieto princípy vyžadujeme aj od svojich partnerov a prostredníctvom nášho členstva v Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) presadzujeme ich striktné dodržiavanie v celom segmente slovenskej ekonomiky. Sme presvedčení, že morálka a dodržiavanie jej pravidiel je nevyhnutnou súčasťou slušného podnikania v rámci jednotného trhu Európskej únie.

Sme radi, že sa aj vďaka pôsobeniu ZSD SR v niekoľkých Programových vyhláseniach vlády SR objavila medzi prioritami aj zmienka o podpore domáceho spracovania dreva a podpore rozvoja drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku.

Zásadným predpokladom naplnenia tohto cieľa je komplexná podpora a vnímanie lesnícko-drevárskeho komplexu ako záruky dynamického rozvoja hospodárstva Slovenskej republiky. S tým ide ruka v ruke vytvorenie podmienok na vznik a trvalé udržanie transparentného trhu s drevom a zároveň aj také hospodárenie v slovenských lesoch, ktoré zabezpečí ich trvalo udržateľný rozvoj s plnením všetkých ekologických a environmentálnych funkcií. ZSD SR je pripravený pripraviť a podpísať memorandum o spolupráci a podpore s takými politickými stranami a zoskupeniami, ktoré sa nebudú zdráhať prihlásiť sa k týmto nami deklarovaným princípom.“

 

Okrem textu vyhlásenia začalo Predstavenstvo ZSD SR intenzívne pripravovať aj nadchádzajúce valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční koncom novembra (29. a 30. 11. 2019) v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese.

Príjemným spestrením programu a umelecko-drevenou bodkou za dvojdňovým rokovaním Predstavenstva ZSD SR bola návšteva v ateliéri banskoštiavnického umelca Arpáda Pála. V priestore, kde nevšedným spôsobom spracúva drevo a ďalej rozvíja jeho príbeh v obrazoch a inštaláciách, ktoré zdobia nielen svetové galérie, ale aj súkromné zbierky európskych monarchov a zberateľov umenia, sa účastníci stretnutia zoznámili s technikou i surovinami, s ktorými Arpád Pál pracuje.

Foto: archív ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina