aktuality

Októbrové zasadnutie Predstavenstva ZSD SR

ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Na svojom októbrovom výjazdovom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 3. 10. 2019, sa Predstavenstvo ZSD SR okrem bežnej administratívnej agendy venovalo aj vyhláseniu k aktuálnym témam drevárskeho a lesníckeho stavu na Slovensku.

Členovia predstavenstva sa jednomyseľne uzniesli na texte a prijali rozhodnutie, aby sa jeho prostredníctvom obrátili na všetky relevantné politické subjekty v Slovenskej republike, ktoré by mohli a mali mať záujem na riešení tých tém, ktoré ťažia priemysel lesa a dreva. Publikujeme celý text:

 

„Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je profesijnou nepolitickou organizáciou, ktorá združuje viac ako sto významných spoločností slovenského drevárskeho, nábytkárskeho a drevostavbárskeho priemyslu.

ZSD SR má záujem o efektívne a konštruktívne využitie potenciálu, ktorý sa skrýva v domácom spracovaní domácej strategickej suroviny – dreva. Sme presvedčení, že drevospracujúci priemysel sa môže stať jedným z pilierov slovenskej ekonomiky, odvetvím, ktoré prináša spotrebiteľom tovar s vysokou pridanou hodnotou. V rámci ZSD SR uplatňujeme princíp férového podnikania a naše členské spoločnosti patria k lídrom vo svojom odvetví v každom ohľade svojho podnikania. Odmietame korupčné správanie a ctíme daňové a odvodové povinnosti podnikateľov, ako aj sociálnu zodpovednosť za svojich zamestnancov. Tieto princípy vyžadujeme aj od svojich partnerov a prostredníctvom nášho členstva v Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) presadzujeme ich striktné dodržiavanie v celom segmente slovenskej ekonomiky. Sme presvedčení, že morálka a dodržiavanie jej pravidiel je nevyhnutnou súčasťou slušného podnikania v rámci jednotného trhu Európskej únie.

Sme radi, že sa aj vďaka pôsobeniu ZSD SR v niekoľkých Programových vyhláseniach vlády SR objavila medzi prioritami aj zmienka o podpore domáceho spracovania dreva a podpore rozvoja drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku.

Zásadným predpokladom naplnenia tohto cieľa je komplexná podpora a vnímanie lesnícko-drevárskeho komplexu ako záruky dynamického rozvoja hospodárstva Slovenskej republiky. S tým ide ruka v ruke vytvorenie podmienok na vznik a trvalé udržanie transparentného trhu s drevom a zároveň aj také hospodárenie v slovenských lesoch, ktoré zabezpečí ich trvalo udržateľný rozvoj s plnením všetkých ekologických a environmentálnych funkcií. ZSD SR je pripravený pripraviť a podpísať memorandum o spolupráci a podpore s takými politickými stranami a zoskupeniami, ktoré sa nebudú zdráhať prihlásiť sa k týmto nami deklarovaným princípom.“

 

Okrem textu vyhlásenia začalo Predstavenstvo ZSD SR intenzívne pripravovať aj nadchádzajúce valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční koncom novembra (29. a 30. 11. 2019) v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese.

Príjemným spestrením programu a umelecko-drevenou bodkou za dvojdňovým rokovaním Predstavenstva ZSD SR bola návšteva v ateliéri banskoštiavnického umelca Arpáda Pála. V priestore, kde nevšedným spôsobom spracúva drevo a ďalej rozvíja jeho príbeh v obrazoch a inštaláciách, ktoré zdobia nielen svetové galérie, ale aj súkromné zbierky európskych monarchov a zberateľov umenia, sa účastníci stretnutia zoznámili s technikou i surovinami, s ktorými Arpád Pál pracuje.

Foto: archív ZSD SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština