konštrukcie

Zvonicu tvoria tri oblúky z lepeného dreva

Zvonicu tvoria tri oblúky z lepeného dreva
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nad obcou Trnové pri Žiline sa od mája tohto roku týči drevená zvonica s kamennou kaplnkou. Hoci je uprostred lesného porastu, je dostatočne viditeľná. Odvážny moderný tvar zvonice tvorí trojica prútov z lepeného lamelového dreva. Majú tvar naznačeného oblúka, zbiehajú sa do spojenia v strede. Murované základy obložené dekoračným prírodným pieskovcom tvoria kaplnku na slúženie svätej omše.

Investorom stavby drevenej zvonice s kamennou kaplnkou je Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trnové, zhotoviteľom stavebná firma NOVYS s.r.o., Žilina. Drevenú konštrukciu vyrobila spoločnosť LATTI – Extra spol. s r.o. z Komárna. Projektantom zvonice je ateliér VAN JARINA Architecture & Design Brati­slava. Projekt vypracoval Ing. arch. Ivan Jarina bezodplatným vyhotovením projektovej dokumentácie. Na projekčných prácach sa podieľali aj autorizovaný architekt Ing. arch. Martin Kubovský a Bc. Marek Fedor.

Na kamennom základe tri drevené prúty

Drevená konštrukcia zvonice má výšku 14 metrov, upevnením na železobetónové pätky presiahne jej celková výška 18 metrov. Horné rozvetvenie slúži na umiestnenie zvona, ktorý je chránený drevenou stanovou strieškou s plochou 13,5 m2 pokrytou poplastovaným plechom. Na samom vrchu je oceľový dvojkríž, čím dosahuje objekt zvonice celkovú výšku 19 metrov.

Tvar konštrukcie tvoria v podstate tri rovnaké oblúkové lepené prúty z lepeného lamelového dreva BSH s prierezom 120×700 mm a polomerom oblúka 20,17 m, ktoré sú v strede spojené oceľovým styčníkom. Za účelom zvýšenia stability sú oblúkové prúty prepojené dvoma trojicami priečnikov z lepeného lamelového dreva približne v štvrtinách výšky konštrukcie. Priečniky a oblúkové prúty z vonkajšej strany sú oplechovaním chránené pred vplyvom počasia. Na predný spodný priečnik osadili pred dokončením kovový erb obce Trnové. Na montáž priestorových viazaných konštrukcií potrebovali cca 200 m3 reziva rôznych prierezov a lepeného reziva GL24.

Na vrchu zvonice je konštrukcia stolice z dubového dreva na zavesenie obnoveného historického zvona s hmotnosťou 45 kg. Pôvodne bol odliaty v roku 1924 a nemá už žiadneho 95-ročného ľudského „vrstovníka“ v obci. Po zbúraní starej zvonice zvon zmĺkol v roku 1977 a potreboval generálnu opravu.

Interiér a časť fasády kaplnky sú obložené obkladovými doskami z červeného smreka 125/25, ktorých spotrebovali 3,2 m3. Kaplnke dominuje drevorezba svätého Floriána – patróna hasičov, ktorú vytvoril terchovský umelec Alojz Mucha. Postava svätého Floriána v životnej veľkosti drží v ruke kríž zo 400 ročného dreva pochádzajúceho z miestneho dreveného gotického kostola svätého Juraja. V kaplnke je malý oltár na bohoslužobné účely. Kaplnka je uzatvorená oknom a zalamovacími dverami z červeného smreka, ktoré vyrobila stolárska firma Holc Produkt Peter Hodoň z Tepličky nad Váhom.

Termín dokončenia a slávnostného vysvätenia zvonice s kaplnkou bol určený už dávnejšie – bol ním sviatok svätého Floriána v sobotu 4. mája 2019. Osobne sa ho zúčastnil aj rímsko-katolícky biskup pre ozbrojené zložky SR František Rábek za významnej účasti rodákov a občanov obce a členov hasičských a záchranárskych zložiek z viacerých obcí regiónu, ktorí tak potvrdili vzťah k svojmu patrónovi. Zveľadené okolie novej zvonice vytvorí oddychovú zónu s plochou cca 600 m2. Elektricky ovládaný zvon bude svoju prítomnosť zvestovať do okolia každý deň o 19:00. Okrem výročného sviatku tu plánujú aj viacero spoločenských podujatí.

Projekt, jeho realizáciu, financovanie, výstavbu podporili cez Program Interreg V.-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 so zameraním „Rozzvoňte pohraničie – Rozdzwónmy pogranicze“. Stavba je vyvážením projektov v Poľsku, tam do nich zahrnuli obnovu dvoch kaplniek v poľskej obci Rajcza. Program pre SR zabezpečil financovanie vo výške 96 tisíc eur. Fondy EÚ pokrývajú 85 % nákladov z investičnej sumy 113 tisíc eur.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor a archív farnosti Trnové

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina