reportáže

23. Dřevostavby s 35 přednáškami, dvěma workshopy a stavbami století republiky

23. Dřevostavby s 35 přednáškami, dvěma workshopy a stavbami století republiky
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V předvelikonočním týdnu ve dnech 16. a 17. 4. 2019 se uskutečnil na půdě Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni 23. ročník mezinárodního odborného semináře DŘEVOSTAVBY 2019, pořádaný ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Jeho pořadatelé více jak šesti stovkám účastníků nabídli tradičně široké spektrum informací z různých oborů dřevěného stavění, které měli možnost načerpat při 35 oborných přednáškách, na dvou souběžně probíhajících workshopech a v neposlední řadě mezi 52 prezentujícími se firmami, které zde představily své výrobky a služby. V rámci doprovodného programu se zájemci mohli mimo jiné nechat inspirovat umem našich předků při prohlídce výstavy „Stavby století republiky“.

Letošní seminář DŘEVOSTAVBY, pořádaný pod záštitou MŠMT, MPO, MŽP a ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., absolvovalo úctyhodných 602 účastníků, z nichž 99 tvořili učitelé a studenti pořádající VOŠ. Pro ně a dalších celkem 503 přihlášených odborníků a pozvaných hostů (419 + 84) pořadatelé tentokrát nachystali 35 přednášek, z nichž 11 zaznělo z úst cizinců ze sedmi zemí (Itálie, Kanada, Finsko, Německo, Norsko, Rakousko a Slovensko). Namísto některých přednášek mohli zájemci v kongresovém centru v suterénu školy využít také dvou souběžně probíhajících workshopů. První den odpoledne workshop VVÚD Praha s názvem „Dřevostavby pod rentgenem“, jehož náplní byly 3 přednášky zaměřené na problematiku průvzdušnosti dřevostaveb, vnitřní klima domu a na důsledky a poznatky z havárií staveb v důsledku prasklého potrubí apod. Druhý den dopoledne pak workshop na téma „Stavebně-fyzikální souvislosti dřevostaveb“, pořádaný ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB), který byl zaměřený na dlouhodobou vzduchotěsnost staveb, analýzu historického krovu, zhlaví trámových stropů ve zdivu zatepleném z vnitřní strany a na monitoring vlhkostních vlastností. Další částí doprovodného programu byla výstava „Stavby století republiky“, instalovaná ve dvou podlažích hlavní budovy školy, kde byly k vidění vybrané reprezentační stavby z celé ČR a Jihočeského kraje. Po celou dobu konání semináře měli zájemci možnost zavítat do přilehlého objektu vzdělávacího střediska s CNC technologií na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb, kde škola připravila několik ukázek použití CNC technologie v praxi. Kromě toho zde po oba dva dny probíhaly praktické ukázky aplikace foukané dřevovláknité izolace a vzorové konstrukce stěn, stropů a střech s využitím dřevovláknitých desek. Všeobecně zajímavý odborný program pak ještě doplnilo 52 prezentujících se firem zabývajících se jak realizací dřevostaveb, tak zejména dodávkami materiálů a technologií pro jejich výrobce. Mezi nimi bylo podobně jako v předešlých čtyřech letech také pět společností z Rakouska. Mezi jinými také např. NORICA TIMBER Vertrieb GmbH ze Sachsenburgu, zabývající se kromě jiného i výstavbou dřevostaveb z pětivrstvých CLT panelů spojovaných patentovaným systémem X-fix (viz samostatný článek ZDE).

Pojďme spolupracovat a digitalizovat

Program vlastního dvoudenního semináře, po nezbytném zahájení ředitelem školy RNDr. Jiřím Homolkou, hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stránskou a ředitelem odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Ing. Petrem Serafínem, začal prvním přednáškovým blokem s úvodní přednáškou Ing. Michala Šopíka, předsedy Výkonné rady Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), s názvem „Potřebujeme spolupracovat“. V rámci ní, kromě shrnutí všech přínosů ADMD, a to jak pro členy, tak především pro investory, hovořil o tom, že členství a partnerství v ADMD není jen o osvětě dřevostaveb a ověřování kvality práce jednotlivých členů, ale o chuti všech členů a partnerů podporovat tento obor a pracovat na jeho rozvoji. „Podařilo se nám společnými silami, a teď nemyslím jen členy a partnery ADMD, ale i každému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na propagaci dřeva ve stavbách, dosáhnout toho, že výstavby dřevostaveb v rodinných domech přesáhly 15 %. Pokud ale máme cílit na další rozšíření tohoto trhu a začít více a více ukrajovat z koláče stavebnictví pro dřevostavby, bude nezbytné začít společně ještě více spolupracovat, sdílet naše zkušenosti z výstavby vícepodlažních dřevostaveb, pracovat na zjednodušení legislativy, která často omezuje a zpomaluje proces výstavby. K tomu je nutné, abychom začali maximálně spolupracovat,“ zkonstatoval Ing. Šopík s tím, že nestačí pouhé setkávání se na veletrzích a konferencích, i když jich má obor dřevostaveb skoro víc než celý stavební sektor, ale je nutné začít jednat.

V první tzv. „praktické“ přednášce tohoto bloku s názvem „Praktické příklady sanace dřevěných střech“, v podání Ing. Vladimíra Holuba, se účastníci dozvěděli o neutěšeném stavu mnoha jím kontrolovaných střech supermarketů typu „kravín“, které se u nás začaly budovat od poloviny devadesátých let. První roky výstavby byly podle něj velmi živelné a investoři (prodejní řetězce Tesco, Penny, Plus Discount a Lidl) příliš důvěřovali dodavatelům staveb. Zlomem byla až havárie Lidlu v Ostravě na konci roku 2006, po které se začaly provádět systematické kontroly jak nově budovaných střech, tak především i těch dříve realizovaných. Z celkového počtu přes 600 jich drtivá většina vyžadovala podstatné doplnění zavětrování, někde muselo být provedeno i rovnání vazníků a některé bylo nutné strhnout a nahradit novými. To byl případ i např. střechy Penny Marketu v Lounech, jejímž fatálním problémem byly mimo jiné přetržené diagonály (celkem 11) způsobené suky a přetočenými léty dřeva, a dále pak naprosto chybně řešené valby, nedostatečné zavětrování ve střešní rovině bez podporových ztužidel, dvoupatrový vazník bez zabezpečení horních pasů spodních vazníků proti vybočení apod.

Neobvyklou formu prezentace deskových materiálů rakouské společnosti Fritz Egger GmbH použil ve své přednášce Dipl. Ing. Moritz Steinruck. Hovořil o digitální transformaci BIM (Building Information Modeling, informační model budovy), která zasáhla už i odvětví dřevostaveb. A to nejen v Dánsku, které je v této oblasti lídrem, ale také v Německu, Rakousku, Švýcarsku a postupně je využívána i v dalších zemích. BIM je podle něj přínosem jak pro architekty, projektanty a výrobce, tak i stavaře. Snižuje rizika v procesu projektování a výstavby, kdy se díky efektivnímu optimalizovanému plánování lze vyhnout chybám a závadám, zvýšit stupeň prefabrikace a současně snížit náklady a dobu výstavby. „Pro nás jako výrobce stavebních produktů je krok od analogového období k digitálnímu důležitý hned z několika hledisek. Poskytuje nám možnost reagovat na změny a požadavky trhu, lépe podporovat zákazníky, zjednodušit externí pracovní procesy a zajistit plynulost dat,“ uvedl Dipl. Ing. Steinruck s odkazem na EGGER Konstrukční katalog s několika skladbami vyzkoušených výrobků v různých digitálních formátech pro projektování pomocí BIM a CAD systémů, určenými pro obvodové stěny, dřevěné stropní konstrukce a šikmé střechy.

Z Finska do Kanady a přes Slovensko do ČR

V přednáškového bloku věnovaném představení zajímavých realizací zahraničních a domácích dřevostaveb si nejen přítomní realizátoři staveb, ale i jejich projektanti a architekti přišli na své při přednášce tradičního účastníka semináře Mikko Viljakainena, Tkl. z Finska, jenž zde představil 11 architektonicky nejzajímavějších staveb, které byly v jeho vlasti zrealizovány v loňském roce. Mezi nimi např. komplex dvou čtyřpodlažních bytových domů v městské části Helsinek Kaarela s celkem 58 byty, komplex řadových domů v Helsinkách zbudovaný z 200 mm silných a v interiéru přiznaných CLT panelů, dvojpodlažní rodinný dům s obytným podkrovím v Espoo, reprezentační objekt lesnické skupiny Pro Nemus v Äänekoski či kouřovou saunu (s otevřeným ohništěm) na skalnatém útesu nejdelšího finského jezera Päijänne v oblasti Asikkala.

To samé pak platilo také o poprvé na semináři se prezentujícím kanadském architektovi českého původu Ing. arch. Luboru Trubkovi z Vancouveru, jímž vedená firma Associates Architects si během své 44leté působnosti v Britské Kolumbii vybudovala pověst „odborníka na dřevo“ při poskytování ekologicky a kulturně citlivých návrhů. Tuto pověst pak architekt potvrdil i ve Volyni během svých dvou přednášek (1. na téma „Jak a kdy stavět ze dřeva“, 2. na téma „Jak stavět ze dřeva a výhody stavění ze dřeva“), během nichž ve své mateřštině představil řadu svých zrealizovaných návrhů dřevostaveb zbudovaných mimo jiné i na území obývaném potomky indiánů.

Na množství posluchačů v sále si pak rozhodně nemohli stěžovat ani přednášející ze Slovenska a České republiky. Ze slovenských konkrétně Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D. z Katedry kovových a dřevěných konstrukcí na STU Bratislava s přednáškou „Predĺženie životnosti halových stavieb“, pojednávající o průběhu a výsledcích diagnostických prohlídek dřevěných konstrukcí dvou tělovýchovných objektů typu T18 z 80. let minulého století. Byly realizovány kvůli četným poruchám a různým stupňům poškození nosných konstrukcí, vyplývajících hlavně ze zanedbané údržby (hniloba dřeva), nevhodného konstrukčního řešení a pravděpodobně i z nedodržení technologických postupů při výrobě jednotlivých částí konstrukce nebo použití nevhodných materiálů. Součástí těchto prohlídek byly i návrhy sanačních opatření, týkající se opravy poškozených částí sloupů, zestabilizování jejich delaminovaných částí, opravy případně výměny obvodové stěny mezi sloupy a podélného vyztužení konstrukce v rovině stěny.

Z českých přednášejících mohli být se zájmem účastníků nadmíru spokojeni např. Ing. Josef Mynář, produktový specialista společnosti Agrop Nova, jehož přednáška s názvem „Novatop design 100ry“ byla ohlédnutím za uplynulými 10 lety se stovkami příběhů o tom, jak s firmou spolupracující architekti spolu s realizátory mění stavební systém NOVATOP v umění. V této souvislosti zmínil řadu zajímavých staveb z domova i ze zahraničí, např. NATURA PARK v Pardubicích podle architektonického návrhu Med Pavlík architekti, zrekonstruovaný koncertní sál ZUŠ v Bratislavě (Ing. arch. Miroslav Minco), ikonu mezi projekty NOVATOP rodinný dům ve Švýcarsku, navržený Pascalem Flammerem, rodinný dům v Norsku od Helen&Hard či rodinný dům v Rakousku od Ing. Helmuta Auera.

To samé, co se zájmu účastníků týče, pak platilo i v případě přednášky Radka Ondrucha, jednatele společnosti TAROS NOVA, s názvem „Přichází doba ledová“. Byla pojata jako recept na zhotovení obřího Mamuta respektive do jeho podoby ztvárněné dřevostavby na Dolní Moravě (viz samostatný článek ZDE).

Při výčtu vybraných odborných nebo všeobecně zajímavých příspěvků z programu prvního dne semináře pak není možné vynechat ani přednášku Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. „Působení dřevěných konstrukcí v nepříznivých podmínkách“. Ten se s účastníky podělil o poznatky a závěry (své a svých kolegů) získané při ověřování vlastností konstrukcí, na jejichž návrhu se společně podíleli, a následném vyhodnocení výsledků průzkumu konstrukcí za účelem jejich sanace nebo rekonstrukce. „Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci konstrukcí s bezpečnou únosností a spolehlivou použitelností je podrobná projektová dokumentace, použití materiálu s vlastnostmi odpovídajícími účelu konstrukce, kvalitní výroba konstrukčních prvků, dílců a spojů a kvalitní provedení stavby. Vady a následné poruchy tedy mohou spočívat jak v nedokonalé projektové dokumentaci, tak i v procesu výroby a montáže,“ uvedl Doc. Straka v úvodu svého příspěvku s odkazem na vybrané zrealizované stavby, jako je např. krytá dřevěná lávka v přístavišti lodní dopravy na brněnské přehradě pod hradem Veveří, dřevěná lávka na lesní přístupové cestě k hradu, bazénová hala Aquaparku Brno a další.

Jak a za kolik vytápět a větrat?

V průběhu druhého dne semináře, kdy většina přednášek byla spojena s materiály nebo činností prezentujících se firem, přítomní architekti, projektanti a realizátoři dřevostaveb soustředili svoji pozornost na přednášku „Vstupný objekt termálneho kúpaliska“ v podání Doc. Ing. Kristiána Sógela, Ph.D. z Katedry kovových a dřevěných konstrukcí STU Bratislava. Náplní jeho příspěvku bylo představení projektové přípravy, výroby a právě probíhající montáže jedinečné dřevěné konstrukce objektu katedrálového typu, který bude po dokončení sloužit jako vstupní objekt do areálu termálního koupaliště s geotermální vodou v obci Podhájska v okresu Nové Zámky na jihu Slovenska. Vstupní objekt o půdorysu 24×15 m, pro jehož stavbu byly navrženy lepené lamelové obloukové prvky zaklopené CLT panely, se skládá ze tří základních celků. Dvě krajní lodě tvoří obchody a zázemí, centrální část bude sloužit jako hlavní komunikační prostor s pokladnami pro vstup do areálu. Hlavní vstupy do objektu budou před atmosférickými vlivy chráněné přístřešky s ocelovou konstrukcí s prosklenou střechou.

Stejná pozornost účastníků by patrně patřila i následující v programu uvedené přednášce Ing. arch. Josefa Smoly „Dřevěná lávka přes silnici I/35 v Hoři­cích“, která ale bohužel kvůli nemoci autora (přednášky i architektonického návrhu stavby) neproběhla. Nicméně veškeré hlavní údaje o této bezmála 52 m dlouhé dřevěné obloukové lávce měli zájemci možnost najít ve sborníku semináře.

Z ostatních přednášejíc nelze nezmínit autorizovaného technika a energetického specialistu Martina Jindráka a jeho příspěvek na téma „Jaký systém vytápění a výměny vzduchu je vhodný pro konkrétní parametry domu“. Na tuto otázku, která je kladena při stavbě každého domu, podle něj neexistuje univerzální odpověď. „Záleží na mnoha navazujících podmínkách a není proto správné se rozhodovat jen na základě vytápění. Provozní náklady domu se skládají z více položek, které je nutné při rozhodování posuzovat společně, jinak hrozí zkreslení vstupů a špatné závěrečné rozhodnutí,“ uvedl v úvodu Martin Jindrák s tím, že pokud bude zdrojem tepla na vytápění a ohřev teplé vody plynový kotel, pak cena elektrické energie pro vzduchotechnické systémy, vaření a provoz domácnosti (tzv. zásuvková elektrická energie; sazba pro domácnost D02) bude cca 3,06 Kč/kWh. Další náklady jsou paušální poplatky, které jsou stále stejné bez ohledu na spotřebu domu (elektro D02 pro jistič 3x25A 100 Kč/měsíc + plyn 144 Kč/měsíc; celkem 244 Kč/měsíc, 2928 Kč/rok). Pokud bude zdrojem tepla elektrokotel nebo tepelné čerpadlo (sazba elektro D57), pak zásuvková elektrická energie bude za 1,69 Kč/kWh (v době nízkého tarifu paušální platba za připojení 345 Kč/měsíc, 4140 Kč/rok). Čím bude mít dům vyšší tepelnou ztrátu, tím bude třeba silnější hlavní domovní jistič za vyšší paušální měsíční cenu. „Velké překvapení při placení faktur za odebranou energii může způsobit volba doplňkových elektrických podlahových ploch nebo spirál do topných žebříků, pokud je hlavním zdrojem tepla plynový kotel. V tomto případě je cena za plyn cca 1,46 Kč/kWh, elektrické energie cca 3,06 Kč/kWh,“ doplnil M. Jindrák, načež přešel k podrobnějšímu vyčíslení nákladů na provoz domácnosti v závislosti na druhu (konstrukci) stavby, její velikosti, zvoleném systému vytápění a výměny vzduchu apod.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv pořadatele semináře

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina