aktuality

Bezpečnosť pri práci – predpoklad pre úspešnú kariéru

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odborový zväz DREVO, LESY VODA (OZ DLV) zorganizoval 2. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa dňa 26. 04. 2019 konala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove v spolupráci s PEFC SK a pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša. Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p.

Už minulý ročník ukázal, aké je dôležité vštepiť študentom základné princípy bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného procesu. Organizátori sa tento rok rozhodli zorganizovať súťaž s podobnou ambíciou opäť. Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.  

Súťaž bola rozdelená do troch častí:
•    Časť I.  – teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie BOZP) – písomný test 20 otázok
•    Časť II.  – praktická časť (riešenie modelových situácií)
•    Časť III. – teoreticko-praktická časť – poskytovanie prvej pomoci

Ako zhodnotili všetci zúčastnení i organizátori, cieľ súťaže sa podarilo aj tento rok úspešne naplniť o čom svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa opätovne rozhodli podporiť aj ďalší ročník. Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia – poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi. Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia (nie len) pri práci. Vedomosti, ktoré nadobudli počas súťaže, môžu preniesť do svojho ďalšieho osobného aj kariérneho života.

Súťaže sa zúčastnili nasledovné stredné odborné školy:
1. Stredná odborná škola lesnícka v Prešove
2. Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici
3. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23 v Košiciach
4. Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku
5. Stredná odborná škola technická v Prešove
6. Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove
7. Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíne
8. Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene
9. Stredná odborná škola v Žarnovici
10. Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2 v Žiline

Výsledky súťaže družstiev „O putovný pohár predsedníčky OZ DLV“:
1. Stredná odborná škola technická v Prešove (38 bodov) – Martin Čajka, Kristián Čura, Ľuboš Mikula
2. Stredná odborná škola lesnícka v Prešove (37 bodov) – Patrik Kozák, Timea Jurínová, Dominik Vyrostek
3. Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici (34,75 bodov) – Ján Križan, Martin Kovalčík, Roman Bizov

Poradie v kategórii jednotlivcov:
1. Dominik Vyrostek – SOŠ lesnícka v Prešove (34 bodov)
2. Ľuboš Mikula – SOŠ technická v Prešove (33,5 bodov)
3. Lukáš Petráš – SOŠ technická, Kukučínova 23 v Košiciach (33 bodov)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina