aktuality

Nové normy na Slovensku vyberáme z marcového zborníka

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Uverejňujeme prehľad všeobecných noriem zameraných na stavby a drevostavby, na tvorbu interiéru a výrobný proces v drevospracujúcom odvetví.

• STN EN 13756 (49 2121) • Drevené podlahoviny a parkety. Terminológia (EN 13756: 2018)

• STN EN ISO 20326 (91 7834) • Pružné podlahové krytiny. Špecifikácia na podlahové panely na voľné kladenie v zmysle ISO 20326: 2016 (EN ISO 20326: 2018; ISO 20326: 2016)

• STN EN 16354 (80 4447) • Laminátové podlahové krytiny. Podložky. Špecifikácia, požiadavky a skúšobné metódy (EN 16354: 2018)

• STN EN 1116 (91 0403) • Nábytok. Kuchynský nábytok. Koordinované rozmery kuchynského nábytku a kuchynského vybavenia (EN 1116: 2018)

• STN EN 14428+ A1 (91 4112) • Sprchové zásteny. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy (EN 14428: 2015 + A1: 2018)

• STN EN 12764 + A1 (91 4113) • Sanitárne zariadenia. Špecifikácia na vírivé vane (EN 12764: 2015 + A1: 2018)

• STN EN 14516 + A1 (91 4117) • Vane na domáce použitie (EN 14516: 2015 + A1: 2018)

• STN EN 14527 + A1(91 4118) • Sprchovacie vaničky na domáce použitie (EN 14527: 2016 + A1: 2018)

• STN EN ISO 2812-5 (67 2011) • Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 5: Metóda použitím pece s teplotným gradientom vyjadreným ISO 2812-5: 2018 (EN ISO 2812-5: 2018; ISO 2812: 2018)

• TNI CEN/TR 17304 (72 0027) • Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií amoniaku z celulózovej izolácie vo vnútornom ovzduší pri 90 % relatívnej vlhkosti (CEN/TR 17304: 2018)

• STN EN 16627 (73 0904) • Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy (EN 16627: 2015)

• STN EN 12831-1 (06 0210) • Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného príkonu. Časť 1: Tepelný príkon, Modul M3-3 (EN 12831-1: 2017)

• STN EN 15 378-3 (06 0804) • Energetická hospodárnosť budov. Vykurovacie systémy a systémy pre prípravu teplej vody v budovách. Časť 3: Meraná energetická hospodárnosť, Moduly M3-10, M8-10 (EN 15378-3: 2017)

• STN 33 2000-4-41 (33 2000) • Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana proti zásahom elektrickým prúdom (obs. HD 60364-4-41: 2017; mod. IEC 60364-4-41: 2005; mod. IEC 60364-4-41: 2005/AMDI: 2017)

• STN EN IEC 61853-3 (36 4635) • Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 3: Energetické hodnotenie PV modulov (EN IEC 61853-3: 2018; IEC 61853-3: 2018)

• STN EN IEC 61853-4 (36 4635) • Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 4: Štandardné referenčné klimatické profily (EN IEC 61853-4: 2018; IEC 61853-4: 2018)

• STN EN ISO 14024 (83 9024) • Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanie typu I. Zásady a postup v zmysle ISO 14024: 2018 (EN ISO 14024: 2018; ISO 14024: 2018)

• STN EN 319411-1 VI.2.2 (87 9411) • Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI). Požiadavky politiky a bezpečnosti na poskytovateľov dôveryhodných služieb vydávajúcich certifikáty. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 319411-1: 2018 VI.2.2)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina