drevostavby odborné témy

Nemocničný pavilón s drevenou nosnou konštrukciou

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Projekt prístavby novej nemocnice vo Zvolene formou drevenej nosnej konštrukcie navrhol Ing. Matúš Neusch vo svojej diplomovej práci pri ukončení štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, Katedre kovových a drevených konštrukcií. Projekt obhajoval v akademickom roku 2017/18. Konzultantom diplomovej práce bol doc. Ing. Kristián Sógel, PhD.

Objekt nemocnice tvorí krídlo budovy s nadväznosťou na interné oddelenie a pavilón chirurgie. Tvoria ho dve nadzemné podlažia, položené na betónových základoch, ktoré zároveň vytvárajú podzemné parkovacie plochy. Trakt lôžkovej časti drevenej konštrukcie je ukončený dvoma železobetónovými komunikačnými jadrami uprostred s pomocným schodišťom. Bezpečnú chránenú únikovú cestu tvorí aj železobetónové jadro napojené na átrium prístavby.

Lepené nosníky s estetikou a vysokou pevnosťou

Na druhé komunikačné železobetónové jadro nadväzuje elipsovité átrium vytvárajúce prirodzený vchod do prístavby nemocnice. Jeho základom je 20 oceľových vertikálnych stĺpov, ktoré priebežne otvárajú výšku troch podlaží (každé po 3,75 m). Na nich sú zavesené prievlaky z lepeného lamelového dreva (LLD), ktoré nesú stropy z CLT panelov. Prievlaky sú usporiadané do dvoch elíps a prenášajú zaťaženie do stĺpov. Vonkajšia elipsa LLD prievlakov má prierez 440×1200 mm, vnútorná elipsa 300×800 mm, stužujúca výplň 200×600 mm.

Stredná časť je úplne otvorená v celej výške. Na vrchole je drevená konštrukcia kupoly ukončená svetlíkom s celkovou výškou 2,2 m. Elipsovitý svetlík vytvára anatomickú symboliku hrudnej kosti s 12 pármi rebier. Na hlavný zakrivený nosník (z dvoch častí), ktorý prechádza stredom otvoru s prierezom 150×450 mm je napojených 12 sekundárnych nosníkov s prierezom 120×300 mm. Nosníky pripojené systémom Rothoblass ALUMIDI sú zakotvené do konzol strešnej konštrukcie. Celok elipsovitého átria tvorí priestranný a vzdušný priestor, prináša denné svetlo do tejto časti nemocnice. Ukončený je ľahkým obvodovým plášťom a strešné prekrytie (presklenie) dorieši architekt celého objektu.

Prístavbu nemocnice môže tvoriť prívetivá dvojpodlažná drevostavba s dominantným materiálom – drevom. Vychádza z architektonickej štúdie, ktorú vypracovali Ing. arch. Peter Mravec a Ing. arch. Eliška Turanská. Uvažovali v nej s výrazným použitím dreva formou lepených nosníkov. Drevo, ktoré je v stavbe nadradené betónu vytvára estetický celok, prirodzenosť materiálov s dodržaním prísnych kritérií noriem. Všetky nosné konštrukcie sú posúdené a vyhovujú na medzné stavy podľa Eurokódu 2.

Príjemné a liečivé prostredie s drevom

Krídlo lôžkovej časti je položené na pozdĺžnych nosníkoch v celkovej dĺžke 72 m. Vejárové nosníky v lôžkovej časti majú rôzne rozmery, v závislosti od rozpätia s rozmermi od 180×500 mm až do 280×700 mm. Steny a stropy izieb sú riešené ako pohľadové. Dôraz je položený na presvetlenie izieb a komunikačnej chodby cez svetlíky v stropnej a strešnej konštrukcii. Návrh väčších miestností – spolu 19 izieb – umožňuje variabilné rozmiestnenie nemocničných lôžok.

Zaťaženie zo stropnej konštrukcie preberajú vonkajšie pozdĺžne nosníky z LLD a vnútorné steny z CLT panelov. Statiku chodbového traktu zabezpečuje vejárovité rozloženie stropných a strešných nosníkov z LLD. Vykonzolované časti stropnej konštrukcie sú podopreté priehradovými nosníkmi. Všetky nosné konštrukcie sú navrhnuté na požiarnu odolnosť REI 60. Fasáda je taktiež z dreva, riešená formou slnolamu a položená na KVH hranoloch, ktoré sú základom aj ľahkého obvodového plášťa. Exteriér tak tvorí ucelený a jednoliaty celok.

Použité drevené lepené stavebné materiály:

  • LLD – lepené lamelové drevo, trieda GL24h a trieda GL28h,
  • CLT – krížom lepené drevo, trieda GL24h, tvorí panely pre vnútorné steny hrúbky 128 mm v pohľadovej kvalite.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor a rendery Ing. Matúša Neuscha

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina