drevostavby odborné témy

Stavby s vůní dřeva s novými kategoriemi a šesti oceněnými studentskými projekty

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně proběhlo v úterý 11. září 2018 slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2018, pořádané jako jeden ze stálých projektů Nadace dřevo pro život. Do soutěže, vypsané na téma „Dřevo je naše budoucnost“ a probíhající pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 15 českých a slovenských fakult, univerzit a VOŠ, se letos zapojilo 63 studentů z 10 fakult vysokých škol z České a Slovenské republiky. Slavnostní den nabídl všem soutěžícím bohatý doprovodný program zaměřený na jejich osobní a profesní růst. Jeho součástí byla i panelová diskuse se zástupci lesnicko-dřevařského sektoru, kteří se studenty hovořili o tom, jak nejlépe propojit studium a kariéru.

Do letošního 6. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 51 soutěžních děl. Tato díla byla letos zařazena do dvou nových kategorií – „Dřevěné stavby – malé“ (do 500 m3 obestavěného prostoru) a „Dřevěné stavby – velké“ (nad 500 m3 obestavěného prostoru) a stejně jako v předchozím 5. ročníku soutěžila v každé kategorii samostatně. Na jejich zpracování se podílelo celkem 63 studentů bakalářských či magisterských studijních programů VŠ, kteří své dřevěné stavby propojovali s myšlenkou letošního tématu „Dřevo je naše budoucnost“. U svých staveb zdůrazňovali, že dřevo je obnovitelný materiál, který je budoucností pro naše další generace. Využívání dřeva ve stavebnictví vnímali jako cestu k ochraně přírodních zdrojů a jako způsob, jak přistupovat k architektuře s ohledem na udržitelný rozvoj. Dřevo bylo mnohými studenty popisováno jako léty prověřený materiál, který v nich evokoval pocity tepla a domova. „Máme radost, že se soutěže už třetím rokem účastní přes 60 studentů, kteří přihlašují stále zajímavější a propracovanější návrhy. Věřím, že i díky těmto mladým talentům se u nás bude zájem o dřevostavby i nadále zvyšovat,“ okomentovala účast v soutěži její vedoucí Ing. Lenka Trandová.

Zaměstnavatele je dnes třeba něčím zaujmout

„Studenti, kteří se do naší soutěže hlásí, jsou cílevědomí a mají spoustu nápadů. Firmy z oboru ji proto bedlivě sledují a hledají si u nás své budoucí zaměstnance,“ doplnil Ing. Trandovou ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák s tím, že s ohledem na tuto skutečnost dostává vyhlašovací ceremoniál v posledních letech samostatný celodenní prostor. Letos tomu bylo stejně jako loni v prostředí nádherných interiérů Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, kde v dopoledních hodinách pořadatelé připravili pro všech 63 pozvaných soutěžících zajímavý doprovodný program, zaměřený na jejich profesní a osobní rozvoj. O jeho úvod se postaral Ing. Jiří Groda z generálního ředitelství Lesů ČR s.p. (pověřený řízením Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody) svojí přednáškou na téma „Co se děje v českých lesích“. Během 45 minut stačil přítomné poinformovat nejen o průběhu restitucí po roce 1992 a současném nedostatku pracovních sil v lesním hospodářství, ale zejména pro lesní porosty katastrofálním dlouhodobém deficitu srážek. V souvislosti s nedostatkem vláhy pak o jeho důsledcích, které však nespočívají jen v masivním výskytu médii ve všech pádech skloňovaného kůrovce severského (Ips duplicatus), který nastupuje až ve druhé fázi chřadnutí stromů, ale o jeho prvotní příčině – napadení porostů hou­bovými patogeny rodu Armillaria sp. – václavky, které rostou saproparaziticky na širokém spektru jehličnatých i listnatých stromů.

Po pomyslném návratu z lesa následovala další 45minutová přednáška brněnské HR konzultantky, profesionální koučky a konzultantky tzv. měkkých dovedností Mgr. Hany Vykoupilové, Ph.D. s názvem „Time management“. Více než o přednášku se ve skutečnosti jednalo o mini workshop, jehož účastníci si mohli osvojit několik základních pravidel, jak správně hospodařit s časem, seznámit se se základními technikami jeho plánování (co je důležité a co může počkat) nebo se dozvědět, jak v případě e-mailové korespondence uplatnit tzv. pravidlo „jednoho“. To znamená během dvou sekund vyhodnotit e-maily na nedůležité (ty smazat) a důležité, a na ty pak hned odpovědět a už se k nim nevracet.

Nemalým přínosem pro studenty pak byla závěrečná panelová diskuze na téma „Studium versus pracovní život“. Mezi diskutujícími byli spolu s ředitelem Nadace Ing. Stanislavem Polákem ještě vrchní ministerský rada Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiří Koliba, Tomáš Tesař, jednatel společnosti DOMY D.N.E.S. z Třebíče a předloňská vítězka soutěže SsVD Ing. arch. Kristýna Ulrychová. Od této čtveřice měli studenti možnost dozvědět se mimo jiné i to, jak je v případě pracovního pohovoru při současné nízké nezaměstnanosti důležité management firmy něčím zaujmout. Třeba i účastí ve zmíněné soutěži nebo nějakým svým pro zaměstnavatele specifickým zájmem, zahraniční stáží v oboru či prací vykonávanou vedle studia apod.

Kdo letos hodnotil a co bylo v sázce?

Ve 14:00 hodin nadešel všemi očekávaný okamžik vyhlášení nejlepších soutěžních děl a odměnění jejich tvůrců. Jeho začátek již tradičně patřil vedoucí soutěžního projektu Ing. Lence Trandové a její rekapitulaci letošního ročníku takříkajíc v číslech. „V kategorii ‚Dřevěné stavby – malé‘ soutěžilo 19 studentských návrhů a v kategorii ‚Dřevěné stavby – velké‘ zatím v historii soutěže rekordních 32 studentských návrhů. Autoři 21 přihlášených děl se mimo hlavní soutěže zapojili také do podkategorie o získání ceny STORA ENSO za použití (ve svém projektu) firmou vyráběných CLT panelů a dalších 18 o cenu KRONOSPAN za využití OSB desek,“ uvedla Ing. Trandová s tím, že jednotlivá díla byla v průběhu letních prázdnin hodnocena (ve dvou kolech) šestičlennou odbornou porotou vedenou již výše zmíněným Ing. Jiřím Kolibou. Jejími dalšími členy byli generální ředitel Lesů České republiky, s.p. Ing. Josef Vojáček, jednatel pražského architektonického studia PRODESI/DOMESI Ing. arch. Pavel Horák, ředitel Pfeifer Holz s.r.o. Ing. Radek Pecka, jednatel BREAK POINT spol. s r.o. Praha Ing. arch. Tomáš Veselý a vedoucí projektu studentských soutěží Nadace Ing. Lenka Trandová. Kromě odborné poroty letos již podruhé v řadě rozhodovala o nejlepším soutěžním díle v každé kategorii i hlasující veřejnost. Celkem tak bylo oceněno 6 studentských projektů, z nichž 3 vytvořili studenti z České republiky a 3 ze Slovenské republiky. Nejlepší soutěžící z pohledu odborné poroty obdrželi vedle unikátního dřevěného diplomu a dalších hodnotných cen (věcných i zážitkových) také zajímavou finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč, věnovanou s.p. Lesy ČR. Vítězové veřejného hlasování v obou kategoriích získali spolu s dřevěným diplomem finanční odměnu 10 tis. Kč. Autoři všech čtyř z hlediska poroty i veřejnosti nejlepších projektů získali navíc letos poprvé také roční předplatné odborných časopisů Dřevařský magazín, Dřevo & stavby a Stavebnictví.

Která díla byla tentokrát těmi nejlepšími?

Vyvrcholením vyhlašovacího ceremoniálu pak bylo samotné dekorování autorů a autorek nejlepších soutěžních děl.

Dřevěné stavby – malé
Vítězi kategorie „Dřevěné stavby – malé“ se rozhodnutím odborné poroty stali Adam Tomaschek, Patricie Štefíková a Marcel Mottl (VUT Brno – Fakulta architektury) za soutěžní dílo Tree Office. Jde o dřevěnou strukturu prostorového rastru, obepínající vzrostlý kmen stromu a zároveň skrývající se pod jeho korunou, která poskytuje sdílený kreativní prostor pro práci s připojením na síť. Kompozice vede dialog mezi stromem a dřevem, staví na kontrastech fáze formy a textury. Estetiku přírody doplňuje záměrně umělá estetika prostoru díla. „Uvědomujeme si, že strom je produktem minulosti, dřevo jeho záznamem, naše budoucnost jeho zásluhou,“ říkají autoři v souvislosti s architektonickým návrhem své stavby, kterou situovali do lokality parku Lužánky, tvořícího dominantu města Brna.

Hlasující veřejnosti se nejvíce líbila Rozhledna na Židenickém kopci, navržená Denisou Boháčovou, Veronikou Dubinovou a Zuzanou Krčkovou (VUT Brno – Fakulta stavební). Jimi navržená rozhledna má základnu tvaru trojúhelníku, jenž na znaku městské části Brna-Židenic symbolicky ztvárňuje Židenický kopec, na němž je umístěna. Estetika stavby se zakládá na konstrukčním řešení vytvářejícím optickou iluzi. Volba dřevěných prvků umožňuje dosažení kvalitní nosné funkce a využívá proměnlivosti dřeva v čase, čímž prohlubuje genius loci místa. „Právě ve spolupůsobení dřeva, jakožto přírodního materiálu, s okolní krajinou vidíme cestu do budoucna, jak přistupovat k architektuře s ohledem na udržitelný rozvoj,“ konstatují autorky na adresu svého díla v kontextu se zadaným tématem.

Dřevěné stavby – velké
V kategorii „Dřevěné stavby – velké“ odbornou porotu nejvíce zaujal Jakub Kender (ČVUT Praha – Fakulta architektury) se soutěžním dílem Kontemplatívne centrum, situovaným do objektu někdejšího cisterciáckého kláštera v lokalitě Bélapátfalva v Maďarsku. J. Kender se vyhlašovacího ceremoniálu nemohl osobně zúčastnit, ale v okamžiku převzetí ceny pozdravil přítomné přes mobilní telefon. Svůj oceněný návrh, vytvořený s respektem k historickému kontextu místa a okolní přírodě, popsal takto: „Konštrukcia dreveného skeletu levituje na mikropilotách nad stenami pôvodného kamenného kláštora a tým zachováva jeho pozostatky. Miesto v objatí prírody a dychu histórie ponúka priestor pre pozastavenie a meditáciu. Materiál stavby umocňuje atmosféru pre hlboké zamyslenie a zosobňuje návrat človeka k prírode. Tento potrebný návrat je len jedným z mnohých dôvodov, prečo nazývať drevo materiálom budúcnosti“.

Hlasující veřejnost pak poslala nejvíce hlasů Kristíne Valachovičovej (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Staveb­ná fakulta) a jejímu soutěžnímu dílu Materská škola. Stavbu charakterizuje svah, do něhož je začleněna, a který v zimě děti budou moci využívat k sáňkování. „Najdôležitejším dôvodom, prečo je drevo naša budúcnosť a prečo som si ho zvolila ako konštrukčný materiál, je udržateľná architektúra. Drevo je obnoviteľná surovina a dokážeme ho vypestovať, spracovať, užívať a keď mu skončí životnosť, môžeme ho využiť ako zdroj energie. Ak ho však chceme využívať aj naďalej, mali by sme sa citlivo starať o naše lesy,“ dodává K. Valachovičová ke svému návrhu, při němž se inspirovala mateřskou školkou Fagargorg Kinder­garten.

Ceny partnerů soutěže
Výše zmíněnou cennou KRONOSPAN byla odměněna studentka Fakulty architektury na VUT Brno Kateřina Vlková za návrh celodřevěné výškové budovy Pukinkulma z kategorie velkých dřevěných staveb. Její dřevostavba, působící jako socha budoucnosti, dominuje urbanizované krajině finského města Vaasa. Zásah do horizontálního panoramatu přináší nejen ukázku celodřevěné výškové stavby, ale i centralizaci oživujících funkcí (vertical village). Je navržena se skeletovou CLT konstrukcí z tradičního lokálního materiálu – dřeva. Po exteriérovém schodišti veřejně přístupná střecha poskytuje vizuální propojení přírodních vodních prvků, symbolizující pohled do budoucnosti, kdy lidé dokáží nenásilně souznít s přírodou.

V kategorii velkých dřevěných staveb soutěžil také návrh nového pavilónu nemocnice ve Zvolenu s názvem Nemocnica s drevenou NK, odměněný cenou STORA ENSO, kterou si z Brna odvezl Matúš Neusch zo Staveb­nej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Nosnú konštrukciu pavilóna tvoria nosné steny a stropy z CLT panelov v kombinácii s nosníkmi z lepeného lamelového dreva. Použitý materiál vytvára dojem zdravého, hygienického a prívetivého prostriedia. Na človeka pôsobí drevo prirodzene a upokojujúco, čo v objekte ako je nemocnica je priam žiadúce. Rovnako je drevo, ako obnoviteľný zdroj, naša budúcnosť,“ okomentoval autor své soutěžní dílo.

V rámci vyhlašovacího ceremoniálu byla spolu se soutěžícími studenty odměněna také nejúspěšnější účastnice veřejného hlasování, která se svým odhadem nejvíce přiblížila počtu hlasů, jež celkem zaslali hlasující soutěžním dílům. Stala se jí paní Veronika Lednová, jejíž odměnou se stala originální sada dřevěných módních doplňků značky DESLES.

Oceněné návrhy malých i velkých „dřevostaveb“ podrobněji představíme v příštích vydáních Dřevařského magazínu.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina