aktuality

Digitalizácia výkonov v lese

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Medzinárodný veľtrh lesníctva a lesníckej techniky INTERFORST 2018 v Mníchove priniesol technické výsledky aktuálneho rozvoja v lesníctve. Keďže ho organizujú v intervale 4 rokov, poskytuje priestor na detailné analýzy rozvoja odvetvia v Európe. Počas piatich dní (18. – 22. júla 2018) sa na ploche 75 tisíc m2 predstavilo 453 vystavovateľov z 27 krajín, na voľnej ploche 160 vystavovateľov.

V popredí pozornosti bola ťažba dreva, jeho skladovanie a manipulácia. Nemenej zaujímavá bola technika pre píly, spracovanie surového dreva, transport dreva z lesa do fabrík. Záujem návštevníkov sa sústredil na inovatívne technické riešenia strojov pri ťažbe a piliarskom spracovaní. Pozitívne hodnotili digitalizáciu výkonov v odvetví, čo umožňuje lepšie meranie pracovných výsledkov. Predstavili nový typ harvestora, ktorý automaticky zaznamenáva všetky parametre spracovávaných kmeňov, údaje odosiela nielen na dodacie listy, ale aj priamo do účtovníctva. Iný príklad využitia digitalizácie je sieťovanie rozparcelovaných plôch lesa a tým dokladovanie rastu každého stromu, aj poškodenia vetrom a škodcami. Tieto technické zdokonaľovania by mali umožniť zavedenie priemyselnej témy 4.0 v lesníctve. Najmä štátne lesy Bavorska očakávajú zlepšenie hospodárenia, ťažby a spracovania dreva v lesoch.

Jubileum – 100. výročie vytvorenia slobodného štátu Bavorsko – poskytlo príležitosť predstaviť bavorské lesné a vidiecke oblasti. Bavorsko spolu s Rakúskom vytvorili prezentáciu LanderTag, v rámci ktorej dva dni monotematicky približovali a porovnávali dosiahnuté výsledky hospodárenia v lese, technické napredovania, piliarsku finalizáciu.

Veľtrhové brány 13. ročníka INTERFORST 2018 prekročilo 50 tisíc návštevníkov (o tisíc viac ako v roku 2014). Prevládal ich záujem o nosné témy: zalesňovanie a starostlivosť o les, ochranu lesných porastov.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina