technológie

Integrovaný informační systém pro dřevařskou výrobu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

Proč informační systém
V současné náročné době jsou kladeny vysoké nároky na efektivitu v každé výrobní branži. Pronikání informačních technologií se nevyhnulo ani zpracování dřevní hmoty. Každý potřebuje vědět kolik a jaké kulatiny, kde na skladě a za jakou cenu má. Kde se nachází jaké řezivo, kolik ho má v sušárně, kdy bude vysušené a připravené pro další výrobu či finální expedici. Jak zajistit, aby zákazník dostal přesně to, co si objednal a zda je zajištěna doprava pro expedici k zákazníkovi. Na tyto a mnoho dalších otázek potřebujete znát rychlou a přesnou odpověď i v okamžiku, kdy se požadavky zákazníků dynamicky mění. Právě rychlá a přesná informace je to, co může v obchodě znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou (úspěchem a prohrou).

Oblasti řešení

Nástavba nad informačním systémem HELIOS Orange pro řízení dřevařské výroby od firmy ASV Náchod a.s. je právě takovým nástrojem ulehčujícím Vaše rozhodování.

Naše nástavba řeší tyto oblasti:

  • Nákup kulatiny – smlouvy, ceníky, certifikace dodavatele, číselník dřevin a jakostí, evidence příjmů kulatiny, propojení na elektronické měřící rámy, kubírovací tabulky, samofakturace kulatiny i dopravy, příjem a zatřídění kulatiny dle konkrétní technologie zákazníka.
  • Zpracování kulatiny – výrobní příkazy na řezivo, automatický odpis materiálu, označení řeziva čárovými kódy, evidence práce a prostojů na pilnici.
  • Sušárny – navážení a vyvážení sušáren, sledování naplnění sušáren.
  • Biomasa – evidence biomasy, její prodej případně další zpracování.
  • Logistika – jednoduchý příjem objednávek, sledování plnění, zajištění dopravou, expedice a vystavení FV z jednoho místa.
  • Vyhodnocení – přehledy výtěží na jednotlivých pracovištích, porovnání plánu a skutečnosti, grafy prostojů, přehled skladů jak v m3 tak i v ks atd.
  • Certifikace C-O-C – vyhodnocení, tisk, podklady pro audit.

Přehled naplnění sušáren a procesu sušení

Sumární přehled výtěží za období

Pareto prostojů za období

Samozřejmostí je propojení na všechny ostatní standardní moduly HELIOSu Orange jako jsou např. účetnictví, mzdy, personalistika, údržba strojů a zařízení, TPV a výroba. Zvláště poslední dva jmenované moduly umožňují, ve spolupráci s dřevařskou nadstavbou, řízení téměř jakéhokoliv druhu výroby od sériové až po striktně zakázkovou. Převedeno do praxe od výroby jednoduché palety až po konstrukci a realizaci dřevostaveb.

Využití mobilních zařízení

Každý balík řeziva, který je na pilnici vyroben, je označen štítkem s čárovým kódem. Od této doby je jeho pohyb po firmě řízen pomocí mobilních terminálů umístěných na VZV. V každém okamžiku je možné v systému dohledat, kde se balík nachází, co obsahuje, pro koho je určen. Štítky se tisknou pomocí termotransferové tiskárny na textilní pásky. Toto řešení je ověřeno praxí a je stabilní i při použití v sušárnách a venkovním prostředí. K ovládání se používají on-line mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo Windows. Podle typu terminálu umožňují čtení až na vzdálenost 5 m. Mobilní řešení je použito při nakládkách (expedici), kde je automaticky kontrolována správnost dodávky na objednávku zákazníka, je zde možnost připojení podpisu řidiče přímo na terminál a samozřejmě automatický tisk jakékoliv potřebné průvodní dokumentace.

Propojení na moderní výrobní zařízení

Většina moderních výrobních technologií (pily, finalizační linky apod.) disponuje řídícím SW, který dokáže předávat různé technologické údaje (například kusy OK nebo NOK, poruchy, prostoje atd.). I na tyto požadavky je naše řešení připraveno. Firma ASV Náchod a. s. vyvinula vlastní SW i HW pro sběr výrobních dat a jejich vyhodnocení – REVA.

Dodávka na klíč

Firma ASV Náchod a. s. zajistí analýzu, nasazení a dodání všech potřebných HW a SW komponent. Jednání pouze s jedním dodavatelem zajistí rychlou a přímou cestu k úspěšnému nasazení informačního systému v prostředí zákazníka.

Další informace:

ASV Náchod a. s.
Březinova 2005
CZ – 547 01 Náchod
Kontakt: Milan Hrstka
tel.: +420 720 061 101
e-mail: hrstka@asv.cz
www.asv.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina