technológie

K urychlení recyklace nevratných palet a pro opravy vratných

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Mezi fenomény současné doby se mimo jiných, řečeno možná s trochou nadsázky, řadí také dřevěné přepravní palety, celosvětově využívané při přepravě nejrůznějšího zboží, které jen v ČR vyrábí a úspěšně odbytuje hned několik desítek firem. A to jak palety vratné, které jednou doslouží nebo dříve či později potřebují opravit, tak i ty nevratné, jež se v rámci procesu recyklace buď spalují nebo se jejich materiál dále využívá např. pro výrobu „paletového“ nábytku nebo jiného interiérového či exteriérového vybavení. Ve všech případech je ale nejprve třeba vratnou i nevratnou paletu zčásti nebo zcela demontovat.

Pro rychlou, fyzicky nenáročnou a bezpečnou demontáž palet byl v loňském roce na trhu představen speciální stroj americké produkce. Jedná se o spe­ciální horizontální pásovou pilu s bimetalovým pásem, určenou k demontáži palet na jednotlivé prvky formou přeřezání jejich spojovacích hřebíků. Je koncipována pro práci s jednočlennou nebo dvoučlennou obsluhou podle toho, zda oddělované prvky budou sloužit jako palivo, na jehož „kvalitě“ až tolik nezáleží, a nebo budou opětovně využity při opravách palet či k jiným účelům. V závislosti na tom je v prvním případě rozřezávaná paleta obsluhou (1 osoba) vkládána přímo na rotující pilový pás (zhruba uprostřed šířky palety). Zde pak tahem k sobě dochází k postupnému odřezávání vlysů na odlehlé straně paletové vrstvy, které odpadávají na pracovní plochu, z níž jsou obsluhou průběžně shrnovány na zem, což se po otočení palety opakuje až do úplného oddělení všech prvků od sebe. Ve druhém případě je paleta dvěma osobami 2x mechanicky posouvána po výškově přestavitelném pracovním stolu přes pilový pás, situovaný v rovině styčných (řezných) bodů mezi oddělovanými vrstvami paletových prvků.

Pilová hlavice

Zařízení o rozměrech 3200×1524 mm (délka x šířka) a hmotnosti 817 kg tvoří pevný z ocelových profilů svařený rám. Ten je základem jak vlastní stacionární a horizontálně uložené pilové hlavice, tak také již zmíněného výškově stavitelného pracovního stolu.

Pilovou hlavici tvoří speciální pásovnice o průměru 650 mm, zhotovené v podobě automobilových kol s diagonálními pneu­matikami ST 205/75 D-15 na 15palcových ráfcích, které jsou pomocí 6 šroubů upevněny k nábojům hřídelí. Přes pásnice rotuje (rychlostí max. 670 ot./min) bimetalový pilový pás o délce 5690 mm (32 mm široký a 1,07 mm silný) s proměnlivým počtem 5–8 zubů na 25 mm délky. Jeho pohon zajišťuje elektromotor o příkonu 7,4 kW s převodovkou. Pilový pás, jehož životnost se pohybuje kolem 1000–1500 demontovaných palet na 1 pás, prochází přes dvojici vodítek uložených po stranách pracovního stolu s průchozí šířkou 1524 mm. Při nutné výměně je pilový pás uvolňován či napínán mechanickým systémem umožňujícím seřizování vzdálenosti nehnané pásovnice od hnané, ovládaným ruční pákou.

Pracovní stůl

Pracovní poloha pilového pásu je odvislá od tloušťky spodních respektive horních paletových vlysů nebo od výše zmíněného způsobu demontáže. Nastavuje se změnou výšky pracovní plochy stolu v rozmezí 133 mm, která je v případě jednočlenné obsluhy spuštěna na nejnižší úroveň. Nastavení výšky se provádí pomocí pneumatického válce, napájeného z externího kompresoru s pracovním tlakem stlačeného vzduchu minimálně 0,552 MPa a maximálně 0,827 MPa. Ovládá se páčkami umístěnými na obou podélných stranách stroje spolu s tzv. „stop“ tlačítky pro okamžité zastavení chodu pilového pásu kterýmkoliv členem obsluhy. Pneumatický zdvih stolu má přednastavitelné polohy, které v případě dvojčlenné obsluhy umožňují rychlé a snadné přesuny mezi horními a spodními řeznými body a tím i rychlé a snadné oddělení spodních a horních vlysů od středových bloků. Pro tento způsob demontáže je podélně nad pracovní plochou stolu umístěna dvojice demontovatelných tyčí, přes které jsou palety po prvním průchodu pilovým pásem obsluhou snadno a bezpečně překlápěny zpět na protilehlou stranu stroje, z níž jsou znovu tlačeny přes pilový pás, čímž se demontáž dokončí. Při obsluze jednou osobou, kdy se paleta klade přímo na pás, se tyče demontují.

Zařízení podle výrobce nevyžaduje speciální základ a lze jej instalovat na pevném rovném povrchu. Mimo to jej lze i snadno přemístit (respektive naložit a vyložit) pomocí vysokozdvižného vozíku, k čemuž je rám stroje opatřen vestavěnými kapsami pro vidlice.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina