technológie

Pro efektivní štípání palivového dřeva kdekoliv, třeba i přímo v lese

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

U veřejnosti stále více žádanějším palivovým dřívím se dnes nezabývají jen jeho specializovaní výrobci. Svoji obchodní bilanci si jím vylepšují i mnohé pilařské provozy, a to nejen ty nakupující kulatinu v celých délkách s cílem efektivně využít pilařsky nezpracovatelné části suroviny, a v neposlední řadě také všichni vlastníci lesních porostů. A to zejména v posledních třech letech, kdy jim v lesích kvůli četným kůrovcovým a větrným kalamitám zůstávají ležet nemalé objemy dřeva i větších průměrů, které s ohledem na přebytek nabídky nad poptávkou nikdo nechce, a nebo je natolik poškozené, že se k ničemu jinému než k rozštěpkování či rozštípání nehodí.

Nejen pro poslední z uvedených cílových skupin, ale také pro ostatní profesionální výrobce palivového dříví produkovaného ve větších objemech, by mohl být zajímavý výkonný a energeticky nenáročný mobilní štípač americké produkce. Je určen pro zpracování kulatiny až do průměru 66 cm, předem vykrácené na kratší délky do 600 mm, na palivová polena obdélníkového průřezu, vytvářená tzv. dvousměrných dělením. Může být použitý na jakýchkoliv místech s rovnou, patřičně velkou a dostatečně pevnou plochou (tudíž v případě potřeby i přímo v lese), kam se s ohledem na přepravní rozměry 3,6×2,2 m (délka včetně oje x šířka) a celkovou hmotnost 1587 kg dopravuje prostřednictvím většího dodávkového či terénního automobilu (offroadu) vybaveného tažným zařízením s kulovým kloubem (tzv. koulí). Na místě určení je pak jednou osobou během několika minut zprovozněn, což mimo jiné spočívá i ve zvětšení šířky stroje na cca 4500 mm. A to o při přepravě sklopené části tzv. vyprazdňovacích koryt, namontovaných na koncích pracovní plochy vlastní štípací jednotky, po které jsou kulatinové výřezy při dělení na polena hydraulicky protlačovány (střídavě napravo a nalevo) přes speciální štípací klíny (troj, čtyř nebo pěticestné). Tímto způsobem může jednočlenná obsluha při optimálním průměru dělené kulatiny (60–66 cm) na stroji rozštípat za hodinu kolem 3 kubíků dřeva. S menšími průměry dělené hmoty se tento výkon pochopitelně úměrně snižuje.

Co stroj tvoří…

Základ stroje tvoří jednonápravový podvozek s demontovatelnou ojí se závěsnou chňapkou na kouli k tažnému zařízení a sklopným parkovacím kolem, který je na přední straně opatřen ještě dvojicí výškově stavitelných stabilizačních patek. Součástí podvozku je ocelový rám osazený již zmíněnou štípací jednotkou s horizontální pracovní plochou ve výšce 1110 mm. Tato plocha o průřezu asi 700×2000 mm je na koncích opatřena cca 90 mm vysokými štípacími klíny, které jsou standardně se strojem dodávány v trojcestném provedení. Při požadavcích zákazníků na dodávky drobnějších polen je lze nahradit čtyřcestnými nebo pěticestnými klíny, jež výrobce nabízí jako zvláštní příslušenství.

Uprostřed pracovní plochy v její podélné ose je umístěn dvousměrně posuvný tlačný blok. Jeho funkci zajišťuje pod pracovní plochou umístěný dvojčinný hydraulický válec (přímočarý hydromotor), přeměňující tlakovou energii kapalného média na energii mechanickou – axiální sílu pístní tyče v obou směrech. Je ovládaný mechanickým pohybem páky ovládacího panelu z místa obsluhy (na protilehlé straně oje). Stejným způsobem, pomocí druhé páky ovládacího panelu, je ovládaná také na zadní straně stroje umístěná výklopná, hydraulicky zdvíhaná plnící plošina, upevněná čepem v úrovni pracovní plochy. Pohon všech částí stroje zajišťuje hydraulický agregát s dvojstupňovým čerpadlem, napojený na benzínový motor Honda GX 630 s elektrickým spou­štěčem o výkonu 15,5 kW a spotřebě paliva cca 5,3 l/hod.

…a jak pracuje?

Při vlastním procesu dělení je kulatinový výřez obsluhou nakulen na plnící plošinu, která jej po impulzu od ovládací páky vyzdvihne do úrovně pracovní plochy štípací jednotky, na kterou se překulí. Po spuštění plošiny do výchozí polohy je výřez po impulzu od druhé ovládací páky protlačován skrz pravý nebo levý štípací klín (v závislosti na výchozí krajní poloze tlačného bloku), čímž dojde k oddělení polen z jeho spodní části. Zbylá část výřezu pak zůstane ležen na klínu respektive na k němu přilehlém vstupním hrdle vyprazdňovacího koryta, odkud je obsluhou opakovaně mechanicky přesouvána zpět na pracovní plochu až do úplného rozštípání výřezu na polena. Střídavě mezi tím stejný proces dělení probíhá také v prostoru protilehlého klínu. Během každého „štípacího“ cyklu, jenž trvá cca 4–5 sekund, se oddělená polena postupně navzájem posouvají v již zmíněných vyprazdňovacích korytech opatřených profilovanými dny, kde dojde k oddělení třísek, kůry apod. Na koncích koryt pak samovolně odpadávají na zem nebo do přepravních beden či velkoobjemových vaků, zavěšených ve speciálních stojanech s úpravou pro manipulaci pomocí závěsných jeřábových vidlí či vysokozdvižného vozíku. Ty jsou výrobcem dodávány opět jako zvláštní příslušenství.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina