školy

Od zamýšlené kontroly soutěžního zadání SUSO až k obecně prospěšnému projektu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech byl 22. září 2017 finálovým kolem završen postjubilejní 21. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO (viz DM č. 11/2017). U soutěžního oboru Truhlář ji spolu s letitými partnery (Houfek a.s., Mafell AG, DeWalt, Ramia, Asociace českých nábytkářů a Dřevařský magazín) nově zaštítila vedle Asociace malých a středních podniků a živnostníků také VOŠ a SPŠ Volyně. Ta kromě přípravy výkresů pro praktickou část soutěže nabídla v prvním říjnovém týdnu všem finalistům ještě bezplatnou třídenní odbornou stáž ve svých prostorách, vybavených mimo jiné i CNC linkou na výrobu krovů a dřevěných konstrukcí.

Odborná stáž pro Soutěžní přehlídku stavebních řemesel SUSO, proběhnuvší ve dnech 2.–4. 10. 2017 v prostorách VOŠ a SPŠ Volyně, byla připravována podle zástupce ředitele školy Ing. Petra Červeného ve spolupráci s manažerem soutěže Davidem Surmajem od roku 2016. „Během podzimu 2016 jsme jako škola byli osloveni panem Surmajem, jestli bychom neměli zájem stát se partnerem soutěže v tom smyslu, že bychom pravidelně kontrolovali zadávací dokumentaci, jestli odpovídá parametrům současných norem a zda je pro žáky přijatelná. Argumentoval tím, že by to pro nás mohla být příležitost se nějakým způsobem v rámci soutěže SUSO zviditelnit, protože nemáme učně, ale nabízíme studium maturitních oborů případně vyšší odborné vzdělání, a že bychom tudíž některé z šikovnějších účastníků soutěže mohli motivovat k tomu, aby po vyučení, zakončeném maturitní zkouškou, pokračovali v dalším studiu u nás. Takže jsme se nakonec sešli a v rámci schůzky jsme dospěli k tomu, že bychom případně byli i schopni uspořádat u nás ve škole pro nejúspěšnější účastníky soutěže nějakou vzdělávací akci,“ upřesňuje Ing. Petr Červený s tím, že takto vzniklý nápad byl posléze D. Surmajem dotažen až k myšlence uspořádat odbornou stáž zaměřenou na školou disponující CNC technologii, a to jak nábytkářskou, tak i tesařskou.

Ze všeho sice jen malá ochutnávka…

Do stáže bylo podle D. Surmaje nominováno 7 odborných škol z České republiky a Slovenska, konkrétně pak SOU Hluboš, VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, SPŠ stavební Valašské Meziříčí, SOU nábytkářské a SOŠ s.r.o. Liberec, SŠ řemeslná Jaroměř, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina a SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. Kritériem pro účast bylo vítězství v regionálním kole soutěže SUSO nebo umístění do třetího místa v letošním finále. „Do nominace se tak vešla oceněná dvojice, další dva spolužáci soutěžících a tuto skupinu doprovázející pedagog. Celkem se tak na půdě volyňské VOŠ a SPŠ sešlo 23 studentů a 7 pedagogů, pro které tato prestižní škola zajišťovala nejen odborný program, ale i ubytování a stravování,“ doplňuje D. Surmaj.

V rámci odborného programu se účastníci podle Ing. Červeného během tří dnů seznámili s pracemi a základními operacemi na řezacím a gravírovacím laseru, se základy práce se softwarem SEMA pro CNC technologii na zhotovení tesařských konstrukcí a s tím spojeným 3D modelováním a převodem dat do EKP neboli s vlastním ovládáním této „tesařské“ CNC linky. „Po motivační přednášce spojené s ukázkou kompletních u nás realizovaných projektů speciálních konstrukcí byli účastníci stáže seznámeni nejen se základy manuálního ovládání této CNC linky, ale i s celým procesem na ní realizovaného jednoduchého výrobku. Tedy od tvorby dokumentace (3D modelu), přes převod dat pro výrobu, až po jeho vlastní zhotovení,“ upřesnil zástupce ředitele s tím, že výuka stážistů proto probíhala jak v počítačových učebnách školy, kde se připravuje model a generují data pro stroj, tak přímo u stroje, kam si vytvořená data přenesli a zkusili si jednotlivé prvky vyrobit.

…ale všeobecně velká spokojenost

Součástí programu stáže bylo také závěrečné představení kompletního výukového programu hostitelské školy, iniciované několika zúčastněnými žáky zajímajícími se o možnosti studia na VOŠ, které se spolu s odborným programem setkalo s pozitivním ohlasem i u ostatních účastníků včetně doprovázejících pedagogů. „Přínosem pro naše studenty bylo, že si mohli vyzkoušet práci v programu SEMA a seznámili se se základními pracovními operacemi na CNC lince Hundegger. Jelikož naše škola je zaměřená převážně na nábytkové a stavební truhlářství, někteří měli problémy s terminologií tesařských prvků a konstrukcí, a tak bych pro příště doporučoval na úvod terminologii vysvětlit. Celkově ale byla stáž pro všechny studenty dle jejich vyjádření naučná a přínosná. Já osobně ji též hodnotím velmi kladně a doporučuji všem školám vyučujícím dané obory, aby ji vybraným studentům zaplatily,“ říká Milan Šádek coby pedagogický doprovod žáků a studentů ze SOU nábytkářského a SOŠ s.r.o. Liberec. Podobného kladného hodnocení stáže, zejména pak v souvislosti s možností svých svěřenců zdokonalit se v programu SEMA, se nám dostalo i od Mgr. Vladimíra Šťastného, DiS, učitele odborných předmětů ze SOU Hluboš či od jednoho ze zástupců slovenských škol. „Poznali jsme nejen nové možnosti práce se dřevem, ale i to, jak funguje systém na jiné škole. Stáž byla super, na stupnici od 0 do 10 ji hodnotím na 9 s tím, že by jsme jeli znovu,“ zkonstatoval skupinu doprovázející pedagog.

Nejen vlastní stáž, ale také s ní spojenou roli partnera SUSO, po proběhnuvším prvním ročníku spolupráce pozitivně hodnotí i ředitel pořádající VOŠ a SPŠ Volyně RNDr. Jiří Homolka. „Celé mezinárodní soutěžní klání včetně organizace a propracovaného systému postupových kol na mě udělalo velký dojem. V situaci, kdy mnoho uchazečů z devátých tříd základních škol upřednostňuje velmi obtížně uplatnitelné všeobecně vzdělávací a humanitní studijní programy zakončené maturitní zkouškou, získali všichni soutěžící můj respekt a uznání za předvedené výkony. Z uvedeného důvodu jsme se proto rozhodli nabídnout nejlepším účastníkům soutěže SUSO stáž ve škole, která má v oboru zpracování dřeva více než stopadesátiletou tradici a nadstandardní materiální i personální zázemí. Bezprostřední ohlasy na konci třídenní stáže byly vesměs pozitivní, a tak doufám, že jsme tím alespoň trochu přispěli k podpoře známého rčení o řemesle a jeho zlatém dně a celkové propagaci technického vzdělávání“, říká ředitel a dodává, že cílem stáže bylo ukázat zúčastněným studentům cestu, kterou se jednotlivé činnosti v oborech zpracování dřeva budou v budoucnu ubírat, a to jak u nábytkářů, tak i u dřevěných konstrukcí a dřevostaveb. „Nasměrovali jsme je tam, kam jsou směrováni i v okolních státech. To znamená, že spousta operací bude postupně nahrazena CNC technologií a oni se tak stanou spíš těmi, kdo budou pro tyto technologie připravovat data nebo následně hotové konstrukce montovat,“ doplnil ředitele jeho zástupce Ing. Červený s dovětkem, že jak vedení školy, tak i manažer SUSO David Surmaj jsou přesvědčeni o tom, že úspěšným prvním ročníkem spolupráce se zrodila tradice nového projektu SUSO pro obor Truhlář.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv SOŠ a SOU Písek

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina