školy

Cena prof. Jindřicha Halabalu 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prínos profesora Jindřicha Halabalu, ktorý patrí medzi výrazné osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa v 20. storočí, vyzdvihli a naplno ocenili v roku 2004. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania nového, moderného životného štýlu. Počas pôsobenia na VŠLD vo Zvolene vychovával nových tvorcov nábytku aj na Slovensku. Drevárske fakulty vo Zvolene a v Brne sa pri príležitosti storočnice narodenia profesora Halabalu dohodli na založení každoročnej súťaže študentov dizajnu nábytku, ktorá nesie jeho meno. Organizátorom v nepárnych rokoch je Technická univerzita vo Zvolene, v párnych Mendelova univerzita v Brne.

Súčasný 13. ročník medzinárodnej súťaže o Cenu prof. Halabalu hodnotil 54 projektov, ktoré tvorili záverečné a semestrálne práce 1. a 2. stupňa vysokoškolského dizajnérskeho štúdia. Zúčastnili sa ho študenti 6 univerzít a vysokých škôl zo SR a ČR. Úroveň prác hodnotila odborná porota, ktorá okrem ocenených prác v 4 kategóriách vybrala aj tri desiatky prác pre rovnomennú výstavu v SNG na Zvolenskom zámku. Výstava bola prístupná od 9. novembra do 3. decembra 2017. Z ocenených prác je najviac z Katedry dizajnu nábytku a interiérov DF TU Zvolen. Kurátorkou výstavy a patrónkou priebehu súťaže bola MgA. Katarína Boborová, ArtD. Čestnú kuratelu tvoril prof. Ing. Štefan Schneider, PhD., ktorý vyrastal pod priamym pôsobením prof. Halabalu.

Najlepšie projekty študentského nábytkového a interiérového dizajnu

Z ocenených projektov sme vybrali ocenenia 13. ročníka ktoré získali študenti slovenských škôl.

Hlavnú cenu v 1. kategórii Dizajn nábytku (klauzúrne práce – semestrálne) získala stolička INA, autor Miroslav Truben – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, vedúci práce doc. Mgr. Miroslav Debnár. Dizajn stoličky je založený na výraznej redukcii objemu materiálu na sedenie. Je pokusom o vytvorenie novej architektúry. Zmenšením sedacej plochy sa musí zmeniť štýl sedenia, ktorý zabraňuje nevhodnému skrčenému sedeniu.

Oceneným v 2. kategórii Dizajn nábytku (záverečné práce 1. a 2. stupňa štúdia) bol nábytok KIDO, autorka Štefánia Sekanová – Slovenská technická univerzita v Bratislave, vedúci práce prof. akad. soch. Peter Paliatka. Súprava úložných prvkov je určená do detskej izby. Predné plochy sú z perforovanej preglejky, ktorá sa v určitej podobe opakuje na každom kuse kolekcie. Perforácie na bočných stenách umožňujú pripevňovanie rôznych doplnkov. KIDO charakterizuje variabilita a individualizácia. Staršie deti si prispôsobujú nábytok svojim potrebám v súlade s vekovým vývojom. Návrh konštrukcie nábytku je neutrálnou minimalistickou estetikou.

Vo 4. kategórii Dizajn interiéru (záverečné práce 1. a 2. stupňa štúdia) získalo hlavnú cenu Kultúrno-remeselné centrum s galériou, autor Peter Kortiš – Technická univerzita vo Zvolene, vedúca práce Ing. Iveta Melicherčíková. Prácu tvorí návrh rekonštrukcie nevyužitej kotolne v Detve. Pôvodná stavba je nahradená novou funkciou, aby vytvorila verejný priestor pre centrum voľného času. Zameranie práce je na ľudovú tvorbu a kultúru. Interiér na prízemí tvorí remeselná dielňa, oddychová zóna a vstupný priestor. Na podlaží je galéria (prednáškový priestor) formou spoločenskej miestnosti a kancelárie. Projekt má prinavrátiť život opusteným stavbám a využiť potenciál rozľahlého priestoru s moderným dizajnom.

Organizovanie 13. ročníka prostredníctvom zvolenskej školy umožnila širší výber záverečných a semestrálnych prác z Katedry dizajnu nábytku a interiéru DF TU Zvolen.

Na formovaní študentov pri tvorbe súťažných prác sa podieľali ako vedúci pedagógovia najmä Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. – 3 ocenené práce a doc. MgA. Marián Ihring, ArtD. – 2 ocenené práce.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív ocenených študentov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina