materiály

V čem spočívá tajemství kvality vysokých dveří?

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

Vysoké vchodové dveře s výškou nad dva a půl metru jsou žádaným estetickým a funkčním prvkem novodobé architektury zejména rodinných domů. Aby však byly skutečně funkční, musí splňovat několik důležitých kritérií. K těm hlavním patří především vzduchotěsnost, která má vliv na tepelně izolační parametry budovy, ale také bezpečnost, což je hlavně otázka správného uzamčení všech zamykacích bodů. Základním předpokladem pro splnění těchto požadavků je stabilita dveřního křídla a jeho odolnost proti prohýbání vlivem působení rozdílných teplotních a vlhkostních podmínek na vnější a vnitřní straně dveří.

Jsou-li dveře, umístěné na jižní či západní straně domu, povrchově dokončeny tmavou lazurou či pigmentovou barvou, může vlivem slunečního záření během letních měsíců teplota jejich povrchu na vnější straně dosahovat až 70–80 °C, zatímco teplota povrchu na vnitřní straně se pohybuje jen okolo 20–25 °C. Vlivem tohoto značného teplotního rozdílu dochází k obrovskému pnutí uvnitř konstrukce, které vede k prohnutí dveřního křídla. Čím jsou dveře vyšší, tím větší je vychýlení horního a spodního konce křídla. V zimních měsících může být efekt podobný, jen směr prohnutí bude opačný. Důsledek je ale stejný:

  • Těsnění nedoléhá na rám po celém obvodu, vzniká netěsnost, která v zimě může vést ke srážení vlhkosti a přimrzání těsnění
  • Pomocné uzavírací prvky jsou mimo úroveň protilehlých otvorů v protiplechu, nedochází k jejich uzavření, zhoršuje se schopnost zamykání

Největší problémy vznikají z neznalosti, kdy ve snaze vyhovět zákazníkovi vyrobíme vysoké dveře ze standardních okenních profilů a za použití „nějakého“ zámku pro vysoké dveře. Tato kombinace je již ve fázi myšlenky předzvěstí budou­cích problémů. K těm obvykle začne docházet během prvního až druhého roku po osazení dveří do stavby.

Abychom těmto problémům předešli a ušetřili si tak spoustu času a peněz řešením následných reklamací, měli bychom při výrobě vysokých dveří rámové konstrukce dodržet několik základních pravidel:

  1. Použít kvalitní dveřní konstrukci. K výrobě profilů nepoužívat okenní frézy, ale speciální dveřní sadu
  2. Používat dvoustupňové těsnění s různými typy těsnicích profilů, kde alespoň jeden profil zaručí, že bude těsnit i v extrémních teplotních a vlhkostních podmínkách, tj. při prohnutí křídla
  3. Používat kvalitní zámky na vysoké dveře, které jsou navíc schopny eliminovat možné průhyby profilů

Zámky a lišty KFV

Jednu z možných variant kvalitních vysokých dveří až do výšky 2600 mm nabízí kombinace dveřních profilů šířky 92 mm a zámků KFV. Nedílnou sou­částí zámků jsou i robustní lišty, což jsou ocelové U-profily o průřezu 30×10 mm a tloušťce plechu 2,8 mm. Lišty se zapouští do vyfrézovaných drážek v křídlovém i rámovém profilu a fixují se vruty. Vruty jsou přitom zapuštěné až 15 mm hluboko v profilu. Lišty slouží jednak jako funkční prvky (nesou samotný zámek se všemi uzamykacími prvky, slouží jako protiplechy) a jednak výrazně eliminují průhyb profilu vlivem rozdílných klimatických podmínek na vnější a vnitřní straně dveří. Tento efekt názorně demonstruje pokus s napínací závitovou tyčí, zapuštěnou do jedné plochy dveřního profilu. Dotahováním tyče bylo simulováno jednostranné pnutí v profilu. Pokus jsme provedli na profilu bez lišty a následně s osazenou lištou. Abychom docílili odpovídajícího srovnání, pro dotahování jsme použili klíč s ráčnou a s nastavitelným krouticím momentem. Ten jsme nastavili na hodnotou 7 N. Po dosažení požadované síly se oba konce profilu bez použití lišty vychýlily o 4 mm, zatímco u profilu opatřeného lištou došlo k vychýlení obou konců jen o 2 mm. Použitím lišty jsme tak zredukovali průhyb profilu na poloviční hodnotu.

Použití představeného dveřního systému s KFV zámky má ale i další přednosti:

  • Volné osazení zámkových kapes. Vyfrézovaný prostor má dostatečnou vůli, nedochází ke stlačení kování a ke ztrátě jeho funkčnosti
  • Široký výřez pro pouzdra umožňuje regulaci protikusu ± 3 mm, přesto v profilu zůstává dostatek materiálu a zárubeň v tomto místě není oslabená
  • Lišty poskytují dostateční prostor pro vedení elektrického kabelu k elektricky ovládaným zámkům apod.
  • Systém nabízí 4 typy zámků podle požadavku zákazníka od plně manuál­ního ovládání až po aktivní elektro-mechanický zámek s elektrickým pohonem odemykání i zamykání

Dodavatel dveřního kování KFV:

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40
750 02 Přerov
tel. CZ: +420 737 272 922-3
tel. SK: +421 911 559 014
e-mail: cz@twd.sk
www.twd.sk

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina