aktuality

Konjunkturální průzkum – říjen 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry oproti září vzrostl o 0,2 bodu, indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,4 bodu, indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,5 bodu. Ve srovnání s říjnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů vyšší, indikátor důvěry spotřebitelů je ale nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se opět zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,2 bodu na hodnotu 99,3. Zástupci průmyslových podniků v říjnu zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než v září. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Aktuální konjunkturální šetření rovněž prokázalo, že stav zásob hotových výrobků se rovněž téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je poprvé od ledna 2008 nedostatek zaměstnanců, uvádí ho téměř 29 % respondentů. Přibližně 28 % vykazujících jednotek však stále znepokojuje nedostatečná poptávka. Podnikatelé v průmyslu očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu výrobní činnosti při zachování stávající úrovně zaměstnanosti. V meziměsíčním srovnání jsou očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců vyšší. V porovnání se stejným měsícem loňského roku je důvěra podnikatelů v průmyslu na vyšší úrovni.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v říjnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně zvýšilo a dosáhlo 84,4 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8 měsíců, což je stejně jako v předchozím čtvrtletí.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 84,8. Zástupci stavebních podniků zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře než v minulém měsíci. Ukazatel hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se mírně snížil. Podnikatelé ve stavebnictví přesto očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti, ovšem při zachování stávajícího stavu zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v září. Meziročně je ale důvěra podnikatelů ve stavebnictví výrazně vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se po mírném propadu v minulém měsíci znovu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 101,0. Z aktuálního konjunkturálního průzkumu vyplývá, že podnikatelé v obchodě zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci podstatně lépe, než tomu bylo v září. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří i šesti měsíců téměř stejné. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě také vyšší.

Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) zaznamenal mezi podnikateli meziměsíční snížení důvěry. Indikátor důvěry poklesl o 1,6 bodu na hodnotu 96,3. Podniky ve službách zhodnotily svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se podle výsledků aktuálního průzkumu snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnilo. Ukazatele očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šestí měsíců se téměř nezměnily. Oproti říjnu 2016 je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v říjnu meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 108,7. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců nezměnily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Aktuální průzkum mezi spotřebiteli ale zaznamenal mírné zvýšení obav z růstu nezaměstnanosti a mírné snížení obav z růstu cen. Úmysl spořit se téměř nezměnil. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů na nižší úrovni.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu

Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina