aktuality

Nové normy pre detský nábytok

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejňuje vo Vestníku na mesiac november 2017 prehľad nových noriem, celkom 101 predpisov, súčasne 8 opráv STN a 11 zmien STN.

Nové normy

• STN EN 16890 (91 1015) • Detský nábytok. Matrace do detských postelí a kolísok. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN16890: 2017)

• STN EN 16810 (80 4459) • Pružné textilné a laminátové podlahové krytiny. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá skupiny výrobkov (EN 16810: 2017)

• TNI CEN ISO/TR 22100-1 (83 3001) • Bezpečnosť strojov. Vzťah s ISO 12100. Časť 1: Ako sa ISO 12100 vzťahuje na normy typu B a normy typu C v súvislosti s ISO/TR 22100-1: 2015 (CEN ISO/TR 22100-1: 2017; ISO/TR 22100-1: 2015)

• STN EN16935 (65 9808) • Výrobky založené na biomase. Požiadavky na komunikáciu medzi podnikom a zákazníkom a na vyhlásenia (EN16935: 2017)

• STN EN ISO 18135 (65 7404) • Tuhé biopalivá. Odber vzoriek podľa ISO 18135:2017 (EN ISO 14135: 2017; ISO 18135: 2017)

• STN EN ISO 14780 (65 7405) • Tuhé biopalivá. Príprava vzorky podľa ISO 14780: 2017 (EN ISO 14780: 2017; ISO 14780: 2017)

• STN EN ISO 18125 (65 7410) • Tuhé biopalivá. Stanovenie výhrevnosti podľa ISO 18125: 2017 (EN ISO 18125: 2017; ISO 18125: 2017)

• STN EN ISO 19743 (65 7424) • Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu ťažkého cudzorodého materiálu s veľkosťou viac ako 3,15 mm podľa usmernenia ISO 19743: 2017 (EN ISO 19743: 2017; ISO 19743:2017)

Opravy STN

• STN EN 16640/AC (65 9812) • Výrobky založené na biomase. Obsah založený na biomase. Stanovenie obsahu uhlíka založeného na biomase s použitím rádiouhlíkovej metódy. Oprava AC EN 16640:2017/ AC: 2017)

Zmeny STN

• STN EN ISO 28927-1/A1 (O1 1460) • Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky podľa ISO 28927-1: 2009. Zmena A1 (EN ISO 28927-1:2009/A1: 2017; ISO 28927-1: 2009/ Amd 1: 2017)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina