aktuality

Možnosti uplatnenia pre budúce povolanie pri ochrane drevostavieb a stavieb

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DOD ZU1mUž viac rokov vychováva SOŠ drevárska Zvolen maturantov pre uplatnenie pri ochrane a bezpečnosti drevostavieb a stavieb (aj osôb) pred požiarom. Majú šancu pokračovať v štúdiu na vysokej škole s rovnakým zameraním na úroveň bakalára.

Pre lepšiu orientáciu v budúcom povolaní sa zúčastnili Dňa otvorených dverí univerzitného vzdelávania. Zvolenských štvrtákov sprevádzal Ing. Miroslav Oťapka – vedúci študijného odboru „Ochrana osôb a majetku pred požiarom“. V tomto školskom roku 2015/16 bude maturovať 28 budúcich technikov (hasičov) pre ochranu stavieb a drevostavieb. Nechýbal ani Lukáš Volent, žiak 4.H – stal sa osobnosťou SOŠ drevárskej ako „Hasič roka 2015“. Predurčili ho k tomu výborné študijné výsledky, zodpovedný prístup k povinnostiam a správanie. Všestrannosť potvrdil mnohonásobnou účasťou na súťažiach Železný hasič a Tímový záchranár. SOŠ drevárska Zvolen má vytvorených 7 kategórií osobností a udeľuje ich každý rok.

Na Technickej univerzite Zvolen budúcim adeptom štúdia priblížil prodekan Drevárskej fakulty Ing. Adrián Banski, PhD. možnosti vzdelávania prostredníctvom viacerých študijných smerov. „Hasičské“ špecifiká Katedry protipožiarnej ochrany propagovala prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.

Cestu na prezentáciu v Žilinskej univerzite absolvovala iba skupina maturantov vlakom. Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. predstavil detaily študijného odboru „Ochrana osôb a majetku“. Nechýbala ani ukážka techniky záchrany osôb a najmä ochrana murovaných a drevených objektov.

Foto hore: Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite pre bakalárske štúdium ochrany stavieb a osôb bol prínosom aj pre informovanosť žiakov SOŠ drevárskej Zvolen

Foto dole: Ukážka techniky záchrany objektov a osôb. Celý proces štúdia priblížil dekan žilinskej FBI prof. Zdeněk Dvořák (vpravo)

DOD ZU2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina