aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v decembri 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery december15Indikátor dôvery v obchode (10,7) vzrástol v decembri v porovnaní s novembrom o 1,7 percentuálneho bodu (p.b.) a to vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 89 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (23) znížilo v porovnaní s novembrom o 3 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, veľkostných skupinách a regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Úroveň zásob (9) medzimesačne klesla o 3 p.b. a 86 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 28 % respondentov (o 7 % menej ako v novembrovom prieskume), znižovanie uviedlo 21 % respondentov (o 3 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 51 % firiem (o 4 % viac). Saldo v tomto ukazovateli (27), po očistení od vplyvu sezónnosti, vzrástlo o 8 p.b.

Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti len v sektore maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 50 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho a Žilinského. Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa decembrové saldo (18) zvýšilo o 5 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a v oprave motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho, Nitrianskeho, Bratislavského a Žilinského.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s novembrom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 9 p.b. na hodnotu 4. Znižovanie počtu zamestnancov očakáva 12 % respondentov (o 5 % viac ako v novembrovom prieskume), 75 % respondentov (o 3 % viac) o zmenách neuvažuje a 13 % firiem (o 8 % menej) počíta s ich zvyšovaním. Počet zamestnancov plánujú znižovať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom a v predaji motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 20 až 49 a 100 až viac zamestnancami a podľa regiónov v Banskobystrickom, Žilinskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (92 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo (-14) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižšie o 9 p.b. Rast cien očakáva len 8 % respondentov. Ceny budú znižovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou firiem s 11 až 19 zamestnancami. Z územného hľadiska pokles cien predpokladajú respondenti vo všetkých regiónoch okrem Trnavského, Banskobystrického a Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v novembri, v dôsledku čoho sa saldo (23) zvýšilo o 4 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a v predaji a oprave motorových vozidiel, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách s výnimkou firiem s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch s výnimkou Nitrianskeho, Žilinského a Trenčianskeho.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (63 %), nízky dopyt (42 %), legislatívu (38 %) a vysoké prevádzkové náklady (32 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v novembri.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery december15 big

Indikator dovery december15 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina