archív aktualít rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2015

• ČSN EN 13141-11 (12 7131) • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 11: Přetlakové větrací systémy
• ČSN EN 1113 (13 7195) • Zdravotnětechnické armatury – Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Obecné technické požadavky
• ČSN ISO 9361-1 (22 0701) • Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje – Keramické břitové destičky se zaoblenými špičkami – Část 1: Rozměry břitových destiček bez upínací díry
• ČSN ISO 9361-2 (22 0701) • Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje – Keramické břitové destičky se zaoblenými špičkami – Část 2: Rozměry břitových destiček s válcovou upínací dírou
• ČSN ISO 16462 (22 0920) • Vyměnitelné břitové destičky z kubického nitridu boru, slinuté nebo pevné – Rozměry, typy
• ČSN ISO 16463 (22 0925) • Vyměnitelné břitové destičky z polykrystalického diamantu, slinuté – Rozměry, typy
• ČSN ISO 2351-3 (23 0610) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Strojově ovládané šroubovákové nástavce – Část 3: Šroubovákové nástavce pro šrouby s vnitřním šestihranem
• ČSN ISO 2936 (23 1605) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem
• ČSN EN 13001-1 (27 0105) • Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 1: Základní principy a požadavky
• ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 29-2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku
• ČSN EN 60079-29-2:2008 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 29-2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku (změna Z1)
• ČSN EN 60079-19 ed. 2:2011 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení (změna A1)
• ČSN EN 60079-5 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem „q“
• ČSN EN 60079-5:2008 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem „q“ (změna Z1)
• ČSN EN 60519-1 ed. 4 (33 5002) • Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60519-1 ed. 3:2011 (33 5002) • Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 61347-1 ed. 3 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 61347-1 ed. 2:2009 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 12845 (38 9211) • Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba
• ČSN P CEN/TS 12404 (49 0678) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva – Laboratorní metoda
• ČSN EN 636+A1 (49 2419) • Překližované desky – Požadavky
• ČSN EN ISO 8330 (63 5402) • Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Slovník
• ČSN EN 1902 (66 8627) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Krípová zkouška ve smyku
• ČSN EN 1903 (66 8628) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety – Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí
• ČSN EN ISO 3233-3 (67 3030) • Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě
• ČSN 72 1029 (72 1029) • Stanovení adsorpce vody podle Enslina
• ČSN EN ISO 10140-3:2011 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti (změna A1)
• ČSN EN 1991-2 ed. 2 (73 6203) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
• ČSN EN 1991-2:2005 (73 6203) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou (změna Z4)
• ČSN EN 13561 (74 6034) • Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 13561+A1:2009 (74 6034) • Vnější clony – Funkční a bezpečnostní požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 13659 (74 6035) • Okenice a vnější žaluzie – Funkční a bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 13659+A1:2009 (74 6035) • Okenice – Funkční a bezpečnostní požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 15987 (79 0015) • Usně – Terminologie – Základní definice pro obchod s usněmi
• ČSN EN ISO 15701 (79 3884) • Usně – Zkoušky stálobarevnosti – Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu
• ČSN EN ISO 16967 (83 8223) • Tuhá biopaliva – Stanovení majoritních prvků – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
• ČSN EN ISO 16968 (83 8224) • Tuhá biopaliva – Stanovení stopových prvků
• ČSN EN ISO 16993 (83 8225) • Tuhá biopaliva – Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
• ČSN EN 1021-1 (91 0232) • Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 1: Zdroj zapálení – doutnající cigareta
• ČSN 91 1570 (91 1570) • Nábytek – Matrace pro lůžka – Základní ustanovení a rozměry

Technické normy zrušené k 1. 12. 2015

• ČSN ISO 5041 (26 4102) • Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen. Článkové dopravníky s nosnými biplanárními řetězy pro kusová břemena s plochým dnem. Bezpečnostní předpisy (platila od: březen 1994)
• ČSN ISO 5042 (26 4103) • Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen. Dopravníky s deskovým řetězem. Bezpečnostní předpisy (platila od: březen 1994)
• ČSN ISO 1074 (26 8806) • Čelní zdvižné vidlicové vozíky – Zkoušky stability (platila od: duben 1999)
• SN ISO 5767 (26 8813) • Motorové vozíky pracující za zvláštních podmínek stohování se zdvihacím zařízením naklopeným vpřed – Doplňková zkouška stability (platila od: červen 1997)
• ČSN ISO 6292 (26 8817) • Motorové vozíky a tahače – Provedení brzd a pevnost komponent (platila od: březen 1998)
• ČSN ISO 2328 (26 8940) • Zdvižné vidlicové vozíky – Ramena vidlice závěsného typu a zdvihací desky – Připojovací rozměry (platila od: červen 1997)
• ČSN ISO 1496-1 + A1 (26 9343) • Kontejnery řady 1 – Technické požadavky a zkoušení – Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití (obsahuje změnu A1) (platila od: leden 1995)
• ČSN ISO 9928-1 (27 0070) • Jeřáby. Příručka pro řízení jeřábu. Část 1: Všeobecně (platila od: říjen 1993)
• ČSN ISO 8686-1 (27 0110) • Jeřáby. Zásady výpočtu zatížení a kombinací zatížení. Část 1: Všeobecně (platila od: březen 1993)
• ČSN ISO 4305 (27 0510) • Mobilní jeřáby. Určování stability (platila od: listopad 1993)
• ČSN ISO 18878 (27 5005) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy (platila od: listopad 2006)
• ČSN EN 60439-4 ed. 2 (35 7107) • Rozváděče nn – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) (platila od: květen 2005)
• ČSN EN 13964 (74 4521) • Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení (platila od: leden 2006)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina