archív aktualít rok 2015

Konjunkturální průzkum – listopad 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2015Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu zvýšila. Saldo souhrnného indikátoru důvěry (indikátoru ekonomického sentimentu) oproti říjnu vzrostlo o 1,1 bodu. Saldo indikátoru důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšilo o 1,2 bodu.

průmysluse v listopadu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila, saldo indikátoru důvěry vzrostlo o 0,7 bodu.Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se snížilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů také téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa růstu výrobní činnosti a zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je ale v meziročním srovnání nižší.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2016 předpokládají respondenti meziroční růst investic o přibližně 7 %. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v listopadu meziměsíčně zvýšila, saldo indikátoru důvěry oproti říjnu vzrostlo o 1,5 bodu. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti říjnu zvýšilo také. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce snížení tempa stavební činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se v listopadu saldo indikátoru důvěry oproti říjnu zvýšilo o 1,4 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně nezměnilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se nezměnila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se saldo indikátoru důvěry v listopadu meziměsíčně zvýšilo o 1,7 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti říjnu zvýšilo mírně. Hodnocení poptávky v listopadu se nezměnilo, ale její očekávání pro příští tři měsíce se mírně zvýšila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Saldo indikátoru spotřebitelské důvěry se v listopadu meziměsíčně mírně zvýšilo o 0,5 bodu a ve srovnání s minulým rokem je také na vyšší úrovni. Ze šetření v listopadu vyplynulo, že se pro příštích 12 měsíců v meziměsíčním srovnání mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace a obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání nezměnily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s říjnem také nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se téměř nezměnily.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 – 2015)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 – 2015)

Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina