archív aktualít rok 2015

Novembrové normy v SR pomôžu pri stavbách a drevostavbách

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevostavba elrozvodNovembrové normy STN majú spolu 131 nových predpisov v rozsahu 12 strán.

V rámci časti Zmeny obsahuje Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tiež zmenu:

• STN EN 60335-2-97/A1 (36 1055) • Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-97: Osobitné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení. Zmena A12 (EN 60335-2-97: 2006/A 12: 2015).

Sériu nových noriem uvádzajú predpisy o bezpečnosti v stavbách a drevostavbách:

• STN EN 54-12 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč (EN 54-12: 2015)

• STN EN 54-22 (92 0404) • Automatické hlásiče požiaru. Časť 22: znovu nastaviteľné lineárne tepelné hlásiče (EN 54-22: 2015)

• STN EN 54-26 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 26: Hlásiče oxidu uhoľnatého. Bodové hlásiče (EN 54-26: 2015)

• STN EN 54-29 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 29: Požiarne hlásiče s viacerými snímačmi. Požiarne hlásiče využívajúce kombináciu snímačov dymu a tepla (EN 54-29: 2015)

• STN EN 54-30 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 30: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným snímačom oxidu uhoľnatého a tepelným snímačom (EN 54-30: 2015)

• STN EN 16627 (73 0904) • Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy (EN 16 627: 2015)

•STN EN15628 (95 0105) • Údržba. Kvalifikácia pracovníkov údržby (EN 15628: 2014)

• STN EN ISO 4618 (67 3003) • Náterové látky. Termíny a definície podľa ISO 4618: 2014. (EN ISO 4618: 2014; ISO 4618: 2014)

• STN EN 1372 (66 8624) • Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška odlupovaním (EN 1372: 2015)

• STN EN 1373 (66 8625) • Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška šmykom (EN 1373: 2015)

• STN EN 1902 (66 8626) • Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na dlážkoviny

a obklady stien. Skúška tečenia v šmyku. (EN 1902: 2015)

• STN EN 1903 (66 8627) • Lepidlá. Skúšobné metódy pre lepidlá na plastové alebo gumové dlážkoviny alebo obklady stien. Stanovenie rozmerových zmien pri urýchlenom starnutí (EN 1903: 2015)

• STN EN 16575 (65 9802) • Výrobky založené na biomase. Slovník (EN 16 575: 2014)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina