archív aktualít rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2015

• ČSN EN ISO 22301:2013 (01 2306) • Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky (změna Z1)
• ČSN EN ISO 3098-1 (01 3115) • Technická dokumentace – Písmo – Část 1: Obecná ustanovení
• ČSN 01 3406 (01 3406) • Výkresy ve stavebnictví – Označování stavebních hmot v řezech
• ČSN EN 14399-1 (02 1042) • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 14399-3 (02 1042) • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 3: Systém HR – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí
• ČSN EN 14399-4 (02 1042) • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 4: Systém HV – Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí
• ČSN EN 14399-5 (02 1042) • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 5: Ploché kruhové podložky
• ČSN EN 14399-6 (02 1042) • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání – Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením
• ČSN EN ISO 11148-7 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 7: Brusky
• ČSN EN ISO 11148-8 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky
• ČSN EN ISO 11148-9 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem
• ČSN EN ISO 11148-10 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 10: Nářadí na lisování
• ČSN EN ISO 11148-11 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 11: Prorážeče a nůžky
• ČSN EN ISO 11148-12 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z42)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z40)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z41)
• ČSN EN 62841-2-9 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity
• ČSN EN 60745-2-9 ed. 2:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy (změna Z1)
• ČSN EN 131-6 (49 3830) • Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky
• ČSN EN ISO 6259-1 (64 3117) • Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecná zkušební metoda
• ČSN EN ISO 17778 (64 3164) • Plastové potrubní systémy – Tvarovky, ventily a příslušenství – Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu
• ČSN EN ISO 13894-1 (64 4030) • Vysokotlaké dekorativní lamináty – Kompozitní prvky – Část 1: Metody zkoušení
• ČSN EN ISO 13894-2 (64 4030) • Vysokotlaké dekorativní lamináty – Kompozitní prvky – Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití
• ČSN EN 15274 (66 8591) • Konstrukční lepidla pro všeobecné použití – Požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 1372 (66 8625) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Zkouška v odlupování
• ČSN EN 1373 (66 8626) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Smyková zkouška
• ČSN EN 15275 (66 8697) • Konstrukční lepidla – Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách
• ČSN EN 12730 (72 7647) • Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
• ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) • Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
• ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) • Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny
• ČSN EN 1364-1 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny
• ČSN EN 1366-2 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
• ČSN EN 13381-9 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
• ČSN EN 12699 (73 1032) • Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty
• ČSN EN 14199 (73 1033) • Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty
• ČSN EN 12217 (74 7033) • Dveře – Ovládací síly – Požadavky a klasifikace
• ČSN EN 13830 ed. 2 (74 7209) • Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
• ČSN EN 13830:2004 (74 7209) • Lehké obvodové pláště – Norma výrobku (změna Z1)
• ČSN P 74 7251 (74 7251) • Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
• ČSN 75 6760:2014 (75 6760) • Vnitřní kanalizace (změna Z1)
• ČSN EN ISO 17234-1 (79 3887) • Usně – Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních – Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv
• ČSN EN ISO 18103 (80 3020) • Označování tkanin z velmi jemné vlny – Požadavky na definici kódu Super S
• ČSN EN 16653 (80 4645) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti ve vytržení stehu (s jehlou) – Zkušební metoda
• ČSN EN ISO 10318-2 (80 6172) • Geosyntetika – Část 2: Symboly a piktogramy

Technické normy zrušené k 1. 11. 2015

• ČSN ISO 3166-2 (97 1002) • Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 2: Kód částí zemí (platila od: únor 2010)
• ČSN ISO 3166-3 (97 1002) • Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 3: Kód dříve používaných názvů zemí (platila od: říjen 2000)
• ČSN EN ISO 17249 (83 2514) • Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou (platila od: březen 2005)
• ČSN EN 1466+A1 (94 3410) • Výrobky pro péči o dítě – Přenosná lůžka a nosné konstrukce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (platila od: červen 2008)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina