archív aktualít rok 2015

Prvá informácia o príprave konferencie „Drevo a protipožiarna bezpečnosť“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Wood-Fire-SafetyMedzinárodná konferencia Wood & Fire Safety (Drevo a protipožiarna bezpečnosť) bude zameraná na požiare v drevostavbách, na lesné požiare a nové predpisy, hlavne eurokódy (Eurokód 5 sa týka drevených konštrukcií), ako novinka bude na programe ochrana dreva v historických stavbách.

Konferencia sa uskutoční 8. – 12. mája 2016. Bude sa konať v tradičnom 4-ročnom intervale, na tradičnom mieste (v hoteli Patria na Štrbskom Plese), v tradičnom termíne (po druhom májovom víkende) a s tradičným programom.

Prvá informácia pre odborníkov z oblasti dreva a stavebníctva, požiarnej ochrany pripomína dôležité termíny:

• 30.11.2015 – zaslanie predbežnej prihlášky prednášky a jej abstraktu

• 31.1.2016 – informácia o akceptovaní článku alebo posteru

• 26.2.2016 – zaslanie záväznej prihlášky účasti a finálnej verzie odborného článku

Konferenciu usporiada Žilinská univerzita prostredníctvom Katedry požiarneho inžinierstva. Záštitu prevzala Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. – rektorka ŽU a gen. JUDr. Alexander Nejedlý – prezident HaZZ. Odborným garantom 8. vedeckej konferencie Wood & Fire Safety bude Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.

Vedecké oblasti medzinárodnej konferencie sú zamerané na horenie tuhých materiálov, modelovanie, meranie, testovanie. Budú sa zaoberať štruktúrou a vlastnosťami dreva a ich zmenami pri vysokých teplotách. V popredí bude štúdium etáp procesu horenia dreva, jeho retardácia, vrátane materiálov na báze dreva. Hlavnými výstupnými výsledkami bude protipožiarna bezpečnosť v drevených objektoch. Dôkazy spoľahlivosti prinesie modelovanie požiarov, testovanie a certifikácia pri realizácii predpisov do praxe.

Po prezentácii hlavných prednášok v 3 sekciách odznie cca 50 odborných referátov. Nadviažu na prednášky domácich a zahraničných expertov na uvedené témy. Hodnotný obsah doplnia prezentácie prednášok formou postra a výstava sponzorov. V predposledný deň (v stredu) sa uskutoční aj návšteva skúšobne Fires, s.r.o. Batizovce.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina