archív aktualít rok 2015

Požiarna bezpečnosť stavieb sa odrazila v októbrových normách v SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevostavba poziarBezpečnosť v stavebníctve SR vyjadruje oprava:
• STN 73 0802 • Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Oprava Z2/01. Uverejnená je vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Platná je od 1. 10. 2015.

Aktuálne sú vo vestníku zaradené nové technické normy (aj pre odvetvie spracovania dreva):

• STN EN 13823+A1 (92 0213) • Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu. (EN 13 823: 2010 +A1: 2014)

• STN EN 16034 (74 6108) • Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváravé okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu (EN 16 034: 2014)

• STN EN 747-2+A1 (91 0230) • Nábytok. Poschodové postele a vysoké postele. Časť 2: Skúšobné metódy (EN 747-2: 2012+A1: 2015).

• STN EN 62841-2-4 (36 1560) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojné zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-4: Osobitné požiadavky pre ručné brúsky a leštičky iné ako kotúčové (EN 62841-2-4: 2014, mod. IEC 62841-2-4: 2014).

Októbrový vestník obsahuje 98 nových noriem, 12 zmien noriem a 7 opráv v doteraz prijatých normách STN.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina