archív aktualít rok 2015

Vybrané procesy pri spracovaní dreva predstavia skúsenosti z 5 štátov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MiskaDTD mDrevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen organizuje prostredníctvom Katedry chémie a chemickej technológie už XI. Medzinárodné sympózium „Vybrané procesy pri spracovaní dreva“. Takmer stovka odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Bulharska, Lotyšska sa dnes (9.9.) stretáva v Hodkovciach pri Dudinciach.

Stretnutie odborníkov z vysokých škôl, výskumných ústavov a priemyslu bude prezentáciou výsledkov ich práce, odborných skúseností a poznatkov z rôznych oblastí spracovania dreva. Organizačným garantom sympózia je doc. Ing. Anton Geffert, CSc. Tradícia organizovania trvá od roku 1996.

Témy XI. ročníka sympózia:

  • Chemické procesy (delignifikácia, plastifikácia)
  • Procesy pri výrobe plošných materiálov (najmä papiera a lepenky)
  • Hydrochemické procesy (hydrolýza, parenie, sušenie, horenie, energetika)
  • Súvisiace oblasti využívania dreva a biomasy (environmentálna problematika – recyklácia a zhodnocovanie odpadov z dreva a biomasy).

Celkove odznie vyše 40 odborných referátov. Takmer polovicu z nich vypracovali vysokoškolskí pedagógovia zvolenskej Drevárskej fakulty. Všetky prednášky tvoria zborník v elektronickej podobe. Vybrané a recenzované referáty uverejní karentované periodikum Key Engineering Materials, indexované v SCOPUS.

Medzinárodné sympózium „Vybrané procesy pri spracovaní dreva“ má oficiálny termín 9. – 11. septembra 2015 s tým, že po dvoch dňoch odborných prednášok, bude záverečný deň patriť exkurzii Wood Capital na Topoľovú plantáž Trebušovce. Organizátorom je Fibra s.r.o. Šahy.

Foto: Moderné konštrukčné výrobky na báze drevnej hmoty

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina