archív aktualít rok 2015

Septembrové normy v SR: Norma na vnútropodnikovú kontrolu výroby dosiek

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DTD1Rozsiahla informácia septembrových noriem uverejnených vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR má celkom 209 nových predpisov. Platné sú od 1.9.2015.

• STN EN 326-2+A1 (490141) • Dosky na báze dreva. Odber vzoriek, rezanie a kontrola. Časť 2: Počiatočná skúška typu a vnútropodniková kontrola výroby(EN 326-2: 2010 +A1: 2014)

• STN EN 1303 (165191) • Stavebné kovanie. Cylidrické vložky do zámok. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 1303: 2015)

• STN EN 13637 (165773) • Stavebné kovanie. Elektricky kontrolovaná účinnosť, systémy na využitie pre únikové cesty. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 13637: 2015)

• STN EN 1870-17+A1 (495130) • Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 17: Ručné horizontálne kotúčové píly na priečne rezanie jednou stojanovou jednotkou (ručné radiálne rámové píly (EN 1870-17: 2012+A1: 2015)

• STN P CEN/TS 16555-2 (010312) • Manažérstvo inovácií. Časť 2: Strategické riadenie znalosti (CEN/TS 16555-2: 2014)

• STN P CEN/TS 16555-3 (010312) • Manažérstvo inovácií. Časť 3: Inovačné zmýšľanie (CEN/TS 16555-3: 2014)

• STN P CEN/TS 16555-4 (010312) • Manažérstvo inovácií. Časť 4: Riadenie duševného vlastníctva (CEN/TS 16555-4: 2014)

• STN P CEN/TS 16555-5 (010312) • Manažérstvo inovácií. Časť 5: Riadenie spolupráce (CEN/TS 16555-5: 2014)

• STN P CEN/TS 16555-6 (010312) • Manažérstvo inovácií. Časť 6: Riadenie tvorivosti (CEN/TS 16555-6: 2014)

• STN EN 62741 (010689) • Preukázanie požiadaviek spoľahlivosti. Prípad spoľahlivosti (EN 62741: 2015, IEC 62741: 2015)

• STN EN 62744 (013760) • Zobrazenie stavov objektov pomocou grafických značiek (EN 62744: 2015, IEC 62744: 2014)

• STN EN 16487 (011678) • Akustika. Skúšobné predpisy pre zavesené podhľady. Zvuková pohltivosť (EN 16487: 2014)

• STN EN 15274 (668567) • Konštrukčné lepidlá na všeobecné účely. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 15275:2015).

Zmeny v normách (celkom 30). Stavieb a drevostavieb sa dotýkajú zmeny:

• STN 730802/Z2 (730802) • Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Zmena 2.

• STN 730834/Z2 (730834) • Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. Zmena 2.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina