archív aktualít rok 2015

Dve série nových noriem usmerňujú realizácie drevostavieb v SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy augustZ nových noriem  uverejnených v augustovom Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je výrazná časť zameraná na predpisy pre realizátorov drevených konštrukcií z hľadiska skrutkových spojov (6) a tepelných izolácií (12).

Predpisy o skrutkových spojoch:

•    STN EN 14399-1 (02 1091) Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 14399-1: 2015)
•    STN EN 14399-2 (02 1091) Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 2: Skúška vhodnosti na predpínanie (EN 14399-2:2015)
•    STN EN 14399-3 (02 1091) Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových  spojov na predpínanie: Časť 3: Systém HR. Usporiadanie spoja šesťhrannej matice a skrutky (EN 14399-3: 2015)
•    STN EN 14399-4 (02 1091) Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 4: Systém HV. Usporiadanie spoja šesťhrannej matice a skrutky (EN 14399-4: 2015)
•    STN EN 14399-5 (02 1091) Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 5: Ploché podložky (EN 14399-5: 2015)
•    STN EN 14399-6 (02 1091) Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 6: Ploché podložky so zrazením (EN 14399-6: 2015)

Nové predpisy používania tepelných izolácií:

•    STN EN 13162+A1 (72 7201) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (EN 13162: 2012 +A1: 2015)
•    STN EN 13163+A1 (72 7202) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia (EN 13163:2012+A1: 2015)
•    STN EN 13164+A1 (72 7203) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia (EN13164:2012+A1: 2015)
•    STN EN 13165+A1 (72 7204) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PU). Špecifikácia (EN 13165: 2012+A1: 2015)
•    STN EN 13166+A1 (72 7205) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z fenolovej peny (PF). Špecifikácia. (EN 13166: 2012+A1: 2015)
•    STN EN 13167+A1 (72 7206) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z penového skla (CG). Špecifikácia (EN 13167: 2012+A1: 2015)
•    STN EN 13168+A1 (72 7207) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z drevitej vlny (WW). Špecifikácia (EN 13168: 2012+A1: 2015)
•    STN EN 13169+A1 (72 7208) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného perlitu (EFB). Špecifikácia (EN 13169: 2012+A1: 2015)
•    STN EN 13170+A1 (72 7209) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného korku (ICB). Špecifikácia (EN 13170: 2012+A1: 2015)
•    STN EN 13171+A1 (72 7210) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z drevených vlákien (WF). Špecifikácia. (EN 13171: 2012+A1: 2015)   
•    STN EN 13169+A1 (72 7223) Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z polyetylénovej peny (PEF). Špecifikácia (EN 16069: 2012+A1: 2015)
•    STN EN 16012+A1 (73 0715) Tepelná izolácia budov. Reflexné izolačné výrobky. Stanovenie deklarovaných tepelnoizolačných vlastností. (EN16012: 2012+A1:2015).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina